Pět věcí, které zaměstnanci potřebují, aby mohli dosáhnout svého potenciálu

Jedním z klíčových úkolů HR oddělení a specialistů na vzdělávání je vytvořit pracovníkům takové prostředí, ve kterém budou moci dosáhnout svého maximálního potenciálu z hlediska efektivity práce i spokojenosti. Abyste věděli, na co se při vytváření takového prostředí zaměřit, přinášíme vám pět klíčových věcí, které zaměstnanci potřebují, aby se jim dobře pracovalo a mohli se ke svému maximálnímu potenciálu co nejvíce přiblížit.

Ilustrační snímek

Tyto tipy přinesl server Talent Management.

Zdravé a bezpečné pracovní prostředí

Každý pracovník se musí především cítit dobře. Nesmí se cítit ohrožen. A to jak ve fyzickém, tak i v psychologickém slova smyslu. Utvořte takové prostředí, ve kterém se nebudou pracovníci bát říkat své názory a být skutečně sami sebou.

Vzdělávání a rozvoj

Pracovník může být spokojený a může mít maximální pracovní nasazení pouze tehdy, když vidí, že někam směřuje a že se někam posouvá. Pokud nemá žádnou vidinu a zaměstnavatel se nijak nestará o jeho rozvoj a vzdělávání, jen těžko od něj lze z hlediska pracovního výkonu očekávat něco jiného než pouhé povinné minimum.

Uznání

Pokud se pracovníkovi něco povede, je nutné, aby se mu dostalo dostatečného uznání. Nejenom finančního, ale i lidského. Pokud se mu tohoto uznání nedostane, nebude mít žádnou motivaci podobný úspěch zopakovat v budoucnu.

Vize

Každá firma by měla mít nějaké priority a nějakou vizi do budoucna, ke které směřuje. A měla by pro tuto společnou vizi nadchnout i všechny pracovníky.

Dostatečný prostor pro vlastní iniciativu

Každý máme odlišnou míru potřeby chovat se kreativně a nezávisle. Do určité míry je to ale základní potřeba každého člověka. Zaměstnanci tedy potřebují určitý manévrovací prostor i možnost pracovat samostatně a uplatňovat vlastní kreativitu a iniciativu.

 

-mm-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management