Pěti kroky k prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců

Covidová pandemie, nejistota, snižování počtů zaměstnanců, nové pořádky, nové pracovní agendy „přeživších“ pracovníků a celková změna struktur firem. To je jenom částečný výčet důvodů, proč dnes pracovníkům hrozí syndrom vyhoření ještě více než kdy předtím. A protože je vyhoření problémem jak pro pracovníka samotného, tak i pro jeho zaměstnavatele, zde je pět věcí, které můžete ze strany personalisty udělat, abyste snížili u vašich zaměstnanců riziko syndromu vyhoření.

Ilustrační snímek

Nabídněte prostor pro vlastní iniciativu a rozhodování

Vyhoření má často kořeny ve frustraci a pocitu méněcennosti. Dejte pracovníkům najevo, že si vážíte jejich názoru, a dejte jim dostatečné rozhodovací a exekutivní pravomoci, aby se necítili pouze jako roboti bez vlastního uvažování.

Podpořte sounáležitost

Jak uvádí HR Review, lidem se lépe pracuje a více snáší stres, pokud se cítí jako součást jednoho týmu. Podpořte komunitní cítění ve vaší firmě různými neformálními akcemi, team-buildingy a jinými stmelovacími aktivitami.

Nastavte kulturu spravedlnosti

Ve vaší firmě se nesmí nikdo cítit odstrkovaný. Odstraňte jakékoliv tendence diskriminace jednotlivců i skupin či pohlaví.

Snižte nátlak na zaměstnance

Nejčastějším důvodem vyhoření jsou příliš vysoké nátlaky na zaměstnance. Nepřetěžujte pracovníky, neglorifikujte workoholismus a nabídněte zaměstnancům možnost efektivně skloubit pracovní a osobní život.

Oceňujte pracovníky

Oceňování zaměstnanců je důležité. A to nejen to finanční, ale i čistě verbální nebo nefinanční. Jednoduše je nutné veřejně oceňovat dobře odvedenou práci i snahu.

 

-mm-

Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview