Pilíře globální strategie náboru

To, jak firmy dokáží zvládnout globální strategii náboru, rozhodne v pokračující válce o talenty o tom, zda budou či nebudou mít ve svých řadách ty nejlepší z nejlepších. Ať už se při vytváření vaší globální strategie náboru spolehnete sami na sebe, nebo vsadíte na zkušeného poskytovatele outsourcingu, měla by tato strategie vždy zahrnovat čtyři následující prvky.

Shoda na společných cílech

Globální strategie náboru nemůže fungovat, pokud nebude mít jasnou podporu nejvyššího vedení. Zapojení nejvyššího vedení vám pomůže lépe propojit očekávání vaší organizace s chybějícími talenty. Shodu je třeba hledat pomocí společné terminologie a definic.

Globální design s lokálním provedením

Některé prvky globální strategie náboru musejí být konzistentní. Jde například o standardy značky, technologické platformy nebo zákonné požadavky. Aby však strategie mohla být úspěšná, musí v ní být místo i pro regionální požadavky v různých fázích náborového procesu. Například i tak zdánlivě okrajová záležitost, jako je velikost prostor pro realizaci pracovních pohovorů, může být v některých regionech velmi významná. Vnímejte kulturní rozdíly.

Postupné nasazení

Než začnete svůj plán uvádět do praxe, finálně jej nechte odsouhlasit akcionáři. Pak už postupujte v jasně komunikovaných a měřitelných fázích, jejichž cíle byly předem definovány. Strategii nasazujte v několika pilotních místech, než ji implementujete v celé firmě.

Závazek vůči neustálému zlepšování

Po spuštění celé strategii naplánujte a implementujte pravidelná hodnocení za účelem neustálého zlepšování procesů. Formální komunikace a uznání projektových milníků zajistí vaší strategii potřebné zdroje.

-kk-

Zdroj: Recruiting Trends - novinky a analýzy ze světa náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiting Trends