Plán je ničím, ale plánování je vším. Zúčastněte se červnového Business Brunche na téma strategické myšlení

Strategické myšlení a cíle je téma blížícího se červnového Business Brunche, rozvojového programu pro manažery a personalisty. Že se jedná o důležité a aktuální téma, je zřejmé z dynamických změn, které se kolem nás stále více a více objevují.

Zjistěte více informací a přihlaste se na akci.

Business Brunch Motiv P.

František Hroník si při této příležitosti připravil pro čtenáře HR News následující zamyšlení ke strategickému myšlení:

Jeden můj kamarád měl nadřízeného z Francie. Když francouzský manažer, který měl na starosti expanzi na „východ“, přijel do Prahy, projevil velký zájem navštívit slavkovské bojiště, že si udělají jednodenní výlet a při něm si budou povídat o firmě, o tom, proč zrovna toto a ne něco jiného, jak toho dosáhnout.

Na kopci Žuráň se kamaráda ptal, proč si myslí, že Napoleon nezůstal na Prackém kopci. Protože vyjeli z Prahy hodně brzo, ještě před čtvrtou ranní, aby nejpozději v sedm byli na Žuráni, tak kamarád nebyl schopen něco kloudného odpovědět. Navíc byla všude mlha a moc neviděl. Francouzský manažer se jej dále doptával, jestli si něco před cestou přečetl o bitvě. Kamarád byl v rozpacích a něco si myslel o frantíkovských rozmarech a posedlosti.

Francouzský manažer začal o tom, že strategie znamená vidět, co není vidět, a že Napoleon, kterého nijak neobdivuje, se velmi dobře připravil (tuto větu kamarád prožíval jako pošťouchnutí). Pak něco vykládal o jeho flexibilitě a ukazoval do prostoru, které ještě byly zahaleny mlhou. Celé své povídání uzavřel v restauraci Stará pošta: „A přesně toto od tebe čekám. Tak jaký máš plán?”

Na tuto historku jsem si vzpomněl, když jsem měl výcvik se skupinou manažerů jedné velké firmy. Trénink, který byl zaměřený na strategické myšlení a inovaci, začal zrovna v předvečer výročí Bitvy u Slavkova a na druhý den, jsem náš program komentoval: zrovna v tento čas spojenecká vojska sestupují z Prackého kopce… No a pak jsem to vše zpracoval do microlearningu. Podívejte se. Napoleon v jedné bitvě načrtl podstatu strategického myšlení a obsáhl všechny jeho podstatné body:

  1. Jasný a sdílený cíl (nezbytnost vědění toho, co chci dosáhnout)
  2. Ekonomie sil a koncentrace (nerozptylovat se)
  3. Zaměření ve směru převahy (využití silných stránek)
  4. Útočení (nečekat, nebýt jen v reakci)
  5. Volnost jednání (mít manévrovací prostor a uplatnit flexibilitu)
  6. Jednoduchost a srozumitelnost (čím složitější řešení, tím větší pravděpodobnost selhání)
  7. Překvapení (nepostupovat očekávaným způsobem)

Ovšem strategické myšlení není výsadou jen maršálů, vojevůdců či vrcholových manažerů. Je v pořádku jej očekávat od každého pracovníka, třeba od uklízeče či uklízečky. I od nich chci, aby se uměli dívat za roh, aby si nejen naplánovali, čím začnou a kde s úklidem skončí, ale též přemýšleli o tom, jak dosáhnout toho, aby se lidé cítili dobře. Nemusí to být ani pohled do velké dáli na několik let dopředu. Strategicky mohu přemýšlet v neděli ráno, jen co se probudím a jen a jen o neděli.

Klidně si mohu vzít do svých úst slova generálů, že plán je ničím, ale plánování je vším.

Chci tím poukázat na to, že potřebuji umět opustit svůj plán, když vidím, že se situace vyvíjí jinak, než jsem předpokládal. Improvizace však není náhoda. Představte si, že jste se právě probudili. Je neděle a včera si řekli, že až ráno budete se zabývat, jak strávíte den. Ptáte se, co byste dělali nejraději? Je něco, co musíte dnes udělat nebo alespoň s tím začít. Uvažování start-stop-continue je podmíněno vnějšími okolnostmi, ale také vaší preferencí a vůlí.  

Při strategickém myšlení nevystačím se semaforem start-stop-continue či několika odrážkami. Je komplexnější. Má charakter příběhu. Na webových stránkách můžete leckdy číst příběhy firem, na stránkách různých motivačních řečníků můžete otevřít záložku, která je nazvána Můj příběh.

Pod strategickým myšlením mám na mysli jiné zpracování. Nikoli o tom, co mám/máme za sebou. Mám na mysli příběh, který je teprve před námi. Příběh, který chci/chceme o sobě vyprávět lidem, na kterých mi/nám záleží.

Umíte v několika větách říci příběh, který je před vaší firmou či vámi osobně? Vystačíte s pěti větami, které vytváří děj? Jsou v něm nejen potřeby, přání, a také vůle? Má takový příběh přitažlivost, že vyzývá k následování? Jestliže jste si odpověděli vždy ano, tak prosím sdílejte s námi na našem-vašem Business Brunchi, který se věnuje strategickému myšlení, které pojímáme komplexně. Jestliže jste si odpověděli alespoň jedno ne, tak také přijďte si pro inspiraci.