Po mateřské zpět do práce - jak na to?

Ilustrační snímek

Zejména v západních zemích se ženy po mateřské dovolené vrací poměrně brzy zpět do práce. Svou roli v tom hraje pochopitelně jednak ekonomická nutnost, jednak potřeba nezávislosti a seberealizace. Firmy si to uvědomují a podmínky pro zaměstnávání matek se postupně zlepšují – v mnoha společnostech existuje možnost teleworkingu či jiných zaměstnaneckých výhod.

Hodnota pracujících matek spočívá v tom, že mají potřebnou motivaci k práci, jsou schopné zvládat stres, dokáží si optimálně plánovat čas na práci a mají přirozený talent pro organizování a improvizaci. Maminky oplývají vlastnostmi a schopnostmi, které si ostatní členové týmu často musí pracně osvojovat na seminářích a školeních.

Pro ženy na mateřské dovolené je důležité si neustále doplňovat znalosti – například prostřednictvím časopisů a různých vzdělávacích aktivit. Dobré je také udržovat již během mateřské dovolené strategické kontakty s kolegy a projevovat zájem o to, co se děje ve firmě. Jestliže chce žena po mateřské dovolené vyzkoušet zcela jiný obor než ten, ve kterém pracovala dosud, měla by:

* Vědět, jakými znalostmi, zkušenostmi a schopnostmi disponuje a jakou má kvalifikaci. Měla by mít též přehled o tom, jakou práci chce dělat – pro tyto účely je vhodné využít služeb personálního poradce.
* Během zkušební doby znovu přehodnotit svůj postoj a zapřemýšlet nad tím, zda je daná práce pro ni vhodná.
* Sama aktivně hledat práci na plný úvazek. Pracovní pozice s částečným úvazkem se v novinách a inzerátech tak často neobjevují – k dohodě o uspořádání pracovní doby by měl sloužit přijímací pohovor.
* Vzbudit zájem potenciálního zaměstnavatele. V životopise není vhodné popisovat mateřskou dovolenou do detailu jako mezeru v kvalifikaci, ale spíše se zaměřit na své schopnosti a osobní profil.
* Věnovat dostatek času přípravě na přijímací pohovor. Je třeba si předem promyslet argumenty na téma vzdělávání v průběhu mateřské dovolené, organizaci péče o dítě, další plánování rodiny apod.

Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe