Pochlebovači útočí

Na každém pracovišti se najde zaměstnanec, který se nejrůznějšími způsoby snaží zalíbit svým nadřízeným. Nosí-li například nadřízený šle a tričko s límečkem, nezřídka se blízko něho objeví podřízený, který bude nosit totéž a bude se snažit kopírovat i další jeho charakteristické rysy, zbytečně rychle plnit úkoly apod. Někteří takovou situaci ze zdvořilosti označují jako „řízení směrem vzhůru“, ostatní zaměstnanci ji však popisují jako pochlebování, případně odkazují na zadní část šéfova těla.

Jedním ze základních problémů firemních kultur ovšem bývá fakt, že právě pochlebování může ovlivnit celá pracoviště a nastolit egoistický manažerský přístup. Nepochlebující zaměstnanci si to často neuvědomují až do momentu, kdy je pochlebovači předstihnou v kariérním postupu. Navíc je stále málo nadřízených, kteří proti pochlebovačům ostře vystupují. Projeví-li se pak některý z kolegů tak, že pochlebovači do očí řekne, co si o něm myslí, dočká se od svého manažera pouze označení žárlivcem a nepřejícím.

Problémem podlézání nadřízeným se zabývají i psychologové. Ti upozorňují na to, že manažeři se pod vlivem pochlebovačů uzavírají do nereálného světa a nechtějí již dále slyšet žádné špatné zprávy. Manažeři by si proto měli lépe všímat chování svých podřízeným a nenechat se jimi nezdravě ovlivnit.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia