Podpořte svůj výkon péčí o tělo, emoce, mysl a ducha

Většina lidí reaguje na rostoucí požadavky v zaměstnání zvýšením počtu pracovních hodin, což si vybírá daň v podobě vyšší fyzické, duševní i emocionální námahy. Postupně to vede k nižší angažovanosti a naopak vyšší nesoustředěnosti a fluktuaci.

Zásadní problém práce přesčas spočívá v tom, že čas je ohraničený zdroj. U energie je tomu ale jinak. Energie ve smyslu kapacity k práci vychází ze čtyř základních pramenů člověka – těla, emocí, mysli a ducha.

- Tělo. První krok spočívá v určení rituálů pro budování a obnovování fyzické energie, jako je například ukládání ke spánku v určitou hodinu, dostatečně dlouhý spánek, změna stravovacích návyků na zdravější nebo pravidelné přestávky v průběhu dne.

- Emoce. Když dokážete kontrolovat své emoce, zlepšíte kvalitu své energie, bez ohledu na vnější tlaky. Je k tomu třeba si uvědomit, jak se cítíte a jaký vliv mají emoce na vaši efektivitu. Většina lidí si uvědomuje, že pracuje nejlépe, když se cítí pozitivně. Člověk ale není fyzicky schopen udržet si pozitivní emoce dlouhodobě. Jedním ze silných a zároveň jednoduchých rituálů pro odbourávání negativních emocí je hluboké břišní dýchání. Pozitivní emoce naopak povzbuzuje schopnost ocenit druhé, která je přínosná pro obě strany.

- Mysl. Vedoucí pracovníci dnes považují multitasking za nutnost vzhledem k objemu požadavků, které je třeba splnit. Ve skutečnosti však dělání více věcí najednou spíše ubírá na produktivitě. Krátkodobý přesun pozornosti od jednoho z úkolů ke druhému a zastavení práce za účelem například vyřízení e-mailu nebo telefonátu prodlužují čas potřebný k vykonání primárního úkolu asi o 25 procent. Je proto efektivnější soustředit se 90 až 120 minut v kuse a teprve pak si dát přestávku a začít se znovu soustředit.

- Duch. Lidé získávají energii ducha, když jejich každodenní aktivity odpovídají tomu, co má pro ně smysl a účel. Cítí se pak pozitivněji, lépe se soustředí a jsou vytrvalejší. Je proto důležité vyjasnit si vlastní priority a zavést rituály v rámci tří kategorií: dělat to, co děláte nejlépe a nejvíc vás v práci baví, vymezit si čas a energii na oblasti života, které považujete za nejdůležitější a žít každý den na základě vlastních hodnot.

-kk-
Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online