Pomáhají vaši manažeři svým lidem k produktivitě?

Mnohé organizace bojují s frustrací zaměstnanců způsobenou pocitem, že je svazují nesmyslná pravidla a nepodporující pracovní prostředí. Dokáží-li se zbavit překážek, které brzdí jejich výkonnost, posílí to nejen motivaci zaměstnanců, ale i finanční výsledky. Vyžaduje to posílení angažovanosti a zároveň zajištění podmínek pro lepší pracovní výkony. Pak je tyto výkony třeba podpořit. Tři kroky, jak předejít frustraci zaměstnanců a ztrátě angažovanosti shrnul server businessfinancemag.com.

1. Zajistěte odpovědnost manažerů za odstraňování překážek v práci jejich podřízených

Manažeři by měli identifikovat, co jejich lidé potřebují k efektivnímu výkonu své práce a poskytnout jim to.

2. Dodržujte pravidelné pohovory o výkonnosti

Hodnocení výkonnosti jednou za rok nestačí. Zaměstnanci potřebují rozumět svému vlivu na chod firmy v širších a také okamžitých souvislostech.

3. Zajistěte, aby manažeři usnadňovali svým lidem produktivní práci

Bez ohledu na složitost doby je zaměstnanců stále třeba pomáhat, aby dosahovali svých cílů. Předpokladem angažovanosti je možnost dělat práci efektivně.

-kk-

Zdroj: Business Finance Magazine - informace o podnikových financích, strategiích, řízení rizika a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Finance Magazine