Pracující otcové bojují za svá práva

Britští pracující otcové (sdružení Fathers Direct) usilují o více času se svými dětmi. Chtějí v tomto smyslu dosáhnout změn v chápání mužů jako otců v rámci jejich pracovišť. Domnívají se, že je jejich nadřízení ve vztahu k péči o děti diskriminují. Tak vznikla speciální zpráva s názvem „Dead´s Army“ (Armáda otců), která vychází z faktu, že situace, kdy matky byly doma s dětmi a otcové sami živili rodiny, je již překonána. Do zaměstnání dnes chodí současně matky i otcové, což pro muže znamená větší zodpovědnost, větší potřebu starat se o děti. Matkám je ve věci pečování o děti v mnoha pracovních záležitostech ustupováno, otcům však dosud nikoli.

V dnešní době již není výjimkou, že mnozí otcové odcházejí místo svých manželek na mateřskou dovolenou. Britští otcové se však odejít na mateřskou dovolenou dosud bojí, jelikož by je to za současného stavu chápání otcovské role v kruhu zaměstnavatelů jako muže pro budoucí práci „znemožnilo“. Snaží se proto prosadit myšlenku pracovního prostředí s porozuměním pro moderní otcovské povinnosti. Otcové, kteří se aktivně podílejí na výchově svých dětí budou pak svým zaměstnavatelům přinášet tytéž výhody jako zaměstnané matky.

Myšlenka britských pracujících otců předpokládá přizpůsobení mužského pracovního modelu ženskému, nikoli naopak, jak tomu neustále je. Zdůrazňují výchovu dětí jako rodičovský, nikoli mateřský úkol a globální nutnost změny dosavadních firemních politik. Ve své zprávě proto zaměstnavatelům navrhují například tyto úpravy:
- Zaměstnavatel by měl vědět, co jeho mužští podřízení chtějí (Nemusí to být mateřská dovolená, ale kratší páteční směna.)
- Je třeba přesně definovat kontext „otcovské“ dovolené.
- Je vhodné zavést pohyblivou pracovní dobu.
- Změny chápání otcovské role musejí proběhnout v rámci celé firemní kultury (nejen u nejvyššího vedení).

**Datum vydání:** XI/2002

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide