Přátelství na pracovišti ano, ale..

Měli by firmy a vedoucí pracovníci podporovat, nebo naopak odrazovat od přátelství na pracovišti? Stále se ozývají hlasy, které zastávají názor, že osobní a profesionální vztahy jednoduše nejdou dohromady. Přesto na pracovištích vznikají hodnotná a obohacující přátelství. Ať už jste zastánci, nebo odpůrci osobních vztahů na pracovištích, zvažte klíčové kroky, které mohou dobré vztahy se spolupracovníky zničit.

- Nikdy nezrazujte důvěru. Nevěřili by vám vaši přátelé ani nikdo jiný ve firmě.

- Jestliže to váš vztah dovoluje, mluvte otevřeně o výkonnosti. Buďte upřímní a neberte si zpětnou vazbu osobně.

- Mluvte otevřeně o svých pocitech. Sdílejte svou emoční i kognitivní perspektivu, aby vám ostatní mohli co nejlépe porozumět.

- Nepomlouvejte druhé. Ať už jsou vašimi přáteli, či nikoli, lidé ve vašem okolí by automaticky získali dojem, že pomlouváte i je.

- Oddělujte práci od zábavy.

- Ujasněte si své závazky a plňte je na obou frontách. Necháte-li druhé na holičkách – ať už osobně, nebo profesionálně – poškodí to nejen vaše vztahy, ale i vaši pověst.

-kk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today