Priority strategie řízení talentů

Chcete se v letošním roce více věnovat talent managementu? Pak se ujistěte, že vaše strategie řadí na první místo tři níže uvedené priority.

1. Kompetenční model

Pokud ještě nemáte kompetenční model, který odráží strategické směřování vašeho byznysu, vypracujte jej. Propojte kompetence s obchodními cíli. Tento model vám bude sloužit nejen pro rozvoj talentů, ale i pro nábor, řízení výkonnosti, rozvoj kariéry, plánování nástupnictví apod.

2. Identifikace kritických rolí

Ujasněte si, jaké pracovní role jsou pro vás nejdůležitější – jejichž ztrátu byste nejvíce pocítili. Své aktivity v oblasti talent managementu pak prioritně směřujte na tyto role.

3. Rozvoj HR business partnerů

Zajistěte svým HR business partnerům prostředí, v němž budou moci vystupovat jako skuteční obchodní partneři. Zajistěte jim školení a odklon transakční práce, aby mohli aktivně sledovat mezery ve znalostech a dovednostech, předvídat nové role a spolupracovat s náboráři na výběru zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: Designs on Talent - HR Development Blog - HR blog na stránkách americké poradenské společnosti Designs on Talent
Zobrazit přehled článků ze zdroje Designs on Talent - HR Development Blog