Přístup firem k high potentials je většinou chybný

Organizace dnes vynakládají značné úsilí i finanční částky, aby ve svých řadách odhalily zaměstnance s vysokým potenciálem, tzv. high potentials. Všechny tyto investice však mohou být jen promarněným časem a vyhozenými penězi, pokud s vybranými zaměstnanci, kteří mají potenciál ve vaší firmě excelovat, budete zacházet nesprávným způsobem. Co děláte špatně při rozvoji high potentials?

Ilustrační snímek

V první řadě je třeba vycházet z toho, že high potentials nejsou univerzální zaměstnanci, kteří mohou dosáhnout skvělých výsledků vždy a všude. Jejich úspěch závisí na konkrétním prostředí. Personalisté většinou pouze identifikují kompetence a schopnosti, které tito zaměstnanci musejí splňovat, ale zapomínají na konkrétní kontext jejich práce. Potenciál nejlepších pracovníků přitom spočívá v tom, jak umějí aplikovat své dovednosti při každodenním výkonu své práce.

Neposílejte high potentials na školení

Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci s vysokým potenciálem dokázali svůj potenciál plně rozvinout, nesmíte je izolovat na výukových programech, kde je budete učit abstraktním dovednostem. Podle serveru clomedia.com je správný postup sledovat jejich práci a snažit se přenést postupy jejich práce na širší základnu zaměstnanců firmy.

Nejde tedy jen o to, identifikovat, čím se high potentials liší, ale také to, kde tyto své dovednosti uplatňují. Jakmile je identifikujete, nerozvíjejte je, ale začněte je studovat. Kde tráví svou pracovní dobu? Jakým postupům věnují nejvíce energie? Kde vidí největší přínos svého leadershipu? Zjištěné postupy pak převeďte na zaměstnance s průměrnými výkony a sledujte, jaká změna nastane.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer