Proč vás asi opouštějí?

Udržet si kompetentní pracovníky je stále důležitější. Fluktuaci zaměstnanců mohou firmy snížit, pokud věnují dostatek vnímavosti tomu, aby si uvědomily, proč lidé opouštějí svá pracovní místa. Článek uvádí pět základních důvodů.

- Zaměstnanec se v práci necítí dobře. To je problém firemní kultury. Může jít o problémy s pověstí firmy, fyzickými podmínkami práce, příslušenstvím, bezpečností nebo srozumitelností firemní mise. Firmy by měla pokládat otázku, zda všichni zaměstnanci sdílejí společný cíl a hodnoty jako členové jednoho týmu.
- Zaměstnanec má pocit, že pokud odejde, nikdo jej nebude postrádat. I když si vedoucí pracovníci váží svých podřízených, často to nedávají najevo. Pokud si však zaměstnanci nepřipadají důležití, ztrácejí motivaci setrvávat.
- Zaměstnanci se nedostává podpora potřebná k plnění jeho pracovních úkolů. Navzdory často prezentovaných názorů managementu zaměstnanci skutečně chtějí vykazovat dobrou práci. Omezuje je však přílišné množství pravidel, byrokracie, nekompetentní nadřízení nebo spolupracovníci. O těchto problémech je se zaměstnanci třeba diskutovat, požádat o připomínky, které by pomohly k lepším pracovním výsledkům.
- Zaměstnanec nemá možnost postupu. Neznamená to, že každý usiluje o povýšení, ale měl by mít možnost se dále rozvíjet, vzdělávat. Firmy by měly zapřemýšlet, co všechno mohou své zaměstnance naučit o příslušné oblasti působení.
- Peníze jsou posledním důvodem k odchodu z firmy. Zaměstnanci chtějí spravedlivé pracovní ohodnocení, silně však zvažují nejprve výše uvedené důvody. Pokud tyto body neodpovídají, ale zaměstnanec má vysoký plat, firma si jej pravděpodobně neudrží.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher