Průzkum: Vykazování CSR aktivit se stává normou

Ilustrační snímek

Tři čtvrtiny nejvýznamnějších společností světa pravidelně vydávají zprávy o svých aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti, tzv. CSR reporty. Pokud jde o počet vydaných zpráv, nejvíce CSR reportů vychází v Americe, kde je zveřejňuje 76 % firem. Následuje Evropa (73 % firem) a Asie (71 % firem). Z hlediska kvality zpráv vedou evropské firmy. Nejkvalitnější CSR reporty jsou vydávány v Itálii. Vyplývá to z průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG s názvem KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013.

Průzkum probíhá již od roku 1993, v roce 2013 však pracoval s dosud největším vzorkem respondentů. Zahrnuje sto společností s nejvyššími tržbami ze 41 zemí, celkem tedy 4100 firem. „Důkazem, že se z reportingu o CSR za poslední dvě dekády stala v podnikatelské sféře běžná záležitost, je právě i nárůst počtu zemí a společností zahrnutých v tomto průzkumu,“ uvádí KPMG v tiskové zprávě.

Největší změny proběhly v Asii

Od roku 2011 vzrostl počet firem, které zveřejňují zprávy o společenské odpovědnosti o 7 % (z 64 % na 71 %). Ve skupině 250 největších světových firem je to dokonce 93 %. 51 % firem zveřejňuje CSR reporty jako součást svých výročních zpráv (v roce 2008 to bylo jen 9 % a v roce 2011 20 %). Největší nárůst reportujících firem byl zaznamenán v regionu Asie a Pacifiku. Od roku 2011 stoupl počet asijských firem vydávajících zprávy o společenské odpovědnosti o 22 % na 71 %.

V kvalitě zpráv vítězí Evropa

Vzorem kvality CSR reportů jsou podle závěrů průzkumu evropské firmy. Při posuzování kvality zpráv ve skupině 250 největších světových firem dosáhly nejvyššího průměrného hodnocení 71 bodů ze 100. Nejkvalitnější zprávy vydávají firmy z Itálie (85 %), Španělska (79 %) a Velké Británie (76 %). Průměrné hodnocení amerických firem je 54 bodů a v případě asijských 50 bodů.

Nejkvalitnější zprávy připravují firmy z oboru elektronického a technologického (průměrně 75 bodů), těžebního (70 bodů) a farmaceutického průmyslu (70 bodů). Nejaktivnější odvětví v roce 2013 zahrnovala automobilový průmysl (77 %) a telekomunikace a média (75 %).

Jednotná metodika, ale různě vyvážený obsah

78 % zkoumaných společností využívá k reportování o společenské odpovědnosti metodiku GRI (GlobaI Reporting Initiative). Pokud jde o obsah CSR reportů, pouze 23 % společností ze skupiny 250 největších světových firem publikuje vyvážené zprávy, které zahrnují úspěchy i výzvy a překážky v oblasti CSR. Pouze 22 % jasně propojuje výsledky v oblasti společenské odpovědnosti s odměňováním manažerů či zaměstnanců.

Celý průzkum si můžete stáhnout na stránkách KPMG zde: www.kpmg.com/crrsurvey

-kk-

Zdroj: KPMG - mezinárodní síť společností, které poskytují služby v oblasti auditu, daní a poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje KPMG