Pružná pracovní opatření - nejčastější problémy

V roce 1973 zavedla společnost Hewlett-Packard jako první pružnou pracovní dobu na území Spojených států. Od té doby začala popularita pružných opatření stoupat. V loňském roce je mohlo využívat již 27,5 % všech Američanů pracujících na plný úvazek. Malé firmy často nabízejí pružná opatření jako náborářskou taktiku, aby si zachovaly konkurenceschopnost vůči větším firmám, které nabízejí pestřejší balíčky výhod, ale trvají na tradičním pracovním rozvrhu.

Pružná pracovní opatření jsou výhodná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Vedou k větší spokojenosti s prací, lepší morálce a produktivitě, snižují fluktuaci, absence a stres zaměstnanců, podporují kreativitu a dopomáhají k větší rovnováze mezi pracovními a osobními životy. Nejpopulárnější pružná opatření v USA zahrnují:

- Pružná pracovní doba. Zaměstnanci mají možnost začínat a končit s prací podle vlastní volby, přičemž ve prostředku dne bývá přítomnost v práci povinná.

- Stlačené pracovní týdny. Zaměstnanci pracují 40 hodin v pěti a méně dnech.

- Práce z domova. Zaměstnanci pracují doma nebo jinde mimo firmu na základě dohodnutého rozvrhu.

- Práce na částečný úvazek nebo sdílení úvazků. Zaměstnanci pracují méně hodin nebo sdílejí svou pozici s dalším kolegou či kolegy.

Toto jsou nejčastější problémy spojené se zaváděním pružných pracovních opatření:

- Vyloučení zaměstnanců z fáze plánování. Měli byste se zajímat o názory a potřeby svých zaměstnanců.

- Neschopnost rozeznat, že některé pozice (nebo zaměstnanci) nejsou pro pružná opatření vhodné. Při zavádění pružných opatření byste měli brát v úvahu dosavadní styl práce ve vaší firmě.

- Neformální pravidla, která vedou k rozporuplnostem a nespravedlnosti. Připravte písemná formální pravidla, podle kterých se budou pružná opatření řídit.

- Úbytek komunikace. Pořádejte pravidelné schůzky zaměstnanců a dostatečně komunikujte s těmi, kteří pracují mimo firmu, aby měli potřebné informace.

- Odpor managementu. Manažeři by se měli naučit pracovat v systému založeném na důvěře a respektu, kde rozhodují výsledky a nikoli pracovní proces.

- Neschopnost monitorovat, vyhodnocovat a aktualizovat pružná pracovní opatření. Udržujte otevřenou komunikaci a nebraňte se úpravám.

- Právní úskalí. Je třeba jasně definovat, kterých zaměstnanců se budou která opatření týkat.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How