Prvních 100 dní v roli personálního ředitele

Ilustrační snímek

Nástup do nové role je vždy spojen se zvýšeným tlakem, zvláště pokud jde o vysoký manažerský post. I když už máte ve svém oboru dlouholeté zkušenosti, čeká vás náročné období. Proto se nyní zaměříme na praktické rady, jak správně začít v roli ředitele lidských zdrojů. Server HR Review doporučuje: Připravte se na to, že vás ostatní top manažeři mohou vnímat spíše jako zástupce oddělení s obrovskými náklady než jako strategického partnera.

1. Seznamte se s ostatními top manažery

Navažte spolupráci s finančním, technickým či provozním ředitelem, abyste si ujasnili hlubší souvislosti firemní strategie. Pomůže vám to vybrat klíčové projekty v HR či rozhodnout o tom, jaké stávající projekty zastavit.

2. Zjistěte, jak se top manažeři staví k HR

Zaměřte se na to, co je jim líbilo na předešlém vedení a co by naopak zlepšili. Aktivně se zajímejte, jaká je image vašeho oddělení ve firmě. Vytvořte si mapu klíčových spojenců a vlivných lidí napříč firmou. Je-li to možné, popovídejte si i se svým předchůdcem.

3. Propojte strategii HR s obchodní strategií firmy

Uspořádejte workshop pro seniorní manažery, aby vám pomohli zmapovat současný stav a definovat klíčové priority. Teprve poté vytvořte svou strategii.

4. Prostudujte firemní reklamní materiály

Pomohou vám poznat nejdůležitější oblasti byznysu vašeho zaměstnavatele. Máte-li dokázat, že HR není jen administrativní nákladové středisko, musíte detailně znát obchodní cíle firmy a rozumět jejich finančnímu pozadí.

5. Prověřte svůj tým

Sejděte se s podřízenými odpovědnými za jednotlivé HR projekty a zaměřte se na to, zda jsou HR business partnery a zajímají se o návratnost investic ve vztahu ke své práci. Zvažte uspořádání assessment center, abyste zjistili, kteří členové vašeho týmu jsou ty silnější a kteří ti slabší. Pak se rozhodněte o dalších krocích.

6. Projděte klíčové HR procesy

Patří sem vše od odměn, přes vzdělávání až po řízení výkonnosti. Splňují tyto procesy aktuální potřeby firmy a zaměstnanců? Jakou návratnost investic přinášejí? Opět se zaměřte na propojení s obchodní strategií firmy.

7. Najděte největší náklady v rámci HR

Analyzujte náklady v rámci všech HR činností a zaměřte se na to, jak jednotlivé rozpočty podporují firemní strategii a jaké hodnoty přinášejí. Pokud některé procesy nepřinášejí obchodní hodnotu, nebojte se je zrušit.

8. Prozkoumejte řízení talentů

Zjistěte, jak firma pracuje s talenty a jak plánuje a řídí nástupnictví. Najděte mezery v talent managementu a zaměřte se na jejich odstranění. Získejte si větší podporu pro tyto aktivity ze strany vedení firmy.

9. Vyhodnoťte spolupráci s externími partnery

Ujasněte si, proč byli jednotliví partneři vybráni a co firmě poskytují. Projděte jednotlivé smlouvy o spolupráci a vyhodnoťte, v čem budete a nebudete chtít pokračovat.

10. Využijte možností techniky

Seznamte se také s tím, jaké technologie aktuálně podporují práci HR ve firmě a jaké další by bylo vhodné zapojit. Spolupracujte s oddělením IT a s technickým ředitelem.

-kk-

Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview