Pryč se starými zvyky!

Manažerská “móda” přichází a odchází. Pokud se dají trendy vyhodit třeba jako vánoční stromek, které by to byly v oblasti HR za loňský rok?

- Průzkumy postojů zaměstnanců.V současnosti využívány ve 40 % firem v UK. Jsou chabou náhražkou osobních konzultací s personálem, které jsou mnohem cennější.

- Broadbanding. Umožňuje zaměstnavatelům určit, jaká je cena jednotlivých členů týmu na základě volného pracovního trhu. Bohužel je to málo transparentní metoda, která hubí smysl pro fair play a nabízí způsob, jak zamaskovat velikost odměn top managementu a znesnadňuje interní porovnávání platů.

- Hromadné telefonní hovory – jednání (Conference calls). Tato praxe elektronických seancí bývá často vedena bez ohledu na to, zda je den či noc, a nepřispívá tak ke zdravé rovnováze práce a života.

- Uniformovaný styl oblékání personálu. Symbolizuje definitivní manažerskou moc a kontrolu. Zaměstnanci by měli mít možnost nosit to, v čem se cítí dobře, vyjma případů, kdy to bude ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost.

- Výstupní pohovory. Jsou většinou velice nepříjemné a trapné pro všechny zúčastněné. Ti, kteří firmu opouštějí stejně většinou nebudou říkat pravdivé důvody, aby si neuškodili. Dobrý profesionál HR by měl znát důvody fluktuace ve firmě, aniž by se musel snižovat k této aktivitě.

- Zvýhodňování osob s rodinami. Je pozůstatkem z devadesátých let. Dnešní firmy by měly být stejně nakloněny i lidem bez rodin. Všichni by měli mít stejné možnosti.

- Prolamování ledů.V současnosti až depresivně běžné při konferencích a školeních. Nechme introverty v klidu!

- Znalostní management. Tento termín má několik významů. Jeho hlavní slabinou je ale to, jak řídit „geeky“ (technické mágy), kteří jsou „chytřejší“ než ostatní ve firmě. Nejlepší je zacházet s nimi jako s ostatními, neboť zvláštní „péče“ přinese pouze nepřátelský postoj ostatních, kteří se mohou cítit, že jsou intelektuálně méněcenní.

- Teambuildingy. „Cvičení“ a aktivity, která mají stmelit tým.

- Wellness programy. Chvályhodné, pokud se aplikují v rozumných dávkách. Přílišný fanatizmus v této sféře může mít kontraproduktivní efekt.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management