Pryč se stereotypy!

Sexismus stále žije a zvláště na pracovištích. Hovoří o tom alespoň nová zpráva publikovaná britským portálem HR Gateway. Ženy zůstávají podle jejích závěrů oběťmi dosavadní stereotypizace. I když si muži tuto stereotypizaci uvědomují, trvají na tom, že kdyby ve vedení jejich firem stanula žena, nedošlo by k žádným vážnějším změnám. Řadu firem tak řídí tradiční pánský klub, zatímco ženy setrvávají v rolích, které podceňují jejich schopnosti. Pro dotázané ženy je to navíc tíživějším problém než otázky mateřství a péče o děti ve světle pracovního práva.

Caroline Slowcock z Komise pro rovné příležitosti zdůrazňuje, že zaměstnavatelé by měli řídit firemní kulturu tak, aby neupřednostňovala žádné genderové stereotypy a nebránila ženám dosahovat vedoucích pozic. Dřívější zpráva Asociace britských pojišťovatelů již upozornila na schodek úspor mnoha žen zapříčiněný nižším pracovním ohodnocením, rodičovskými povinnostmi a nedostatkem znalostí o spoření. Ředitel Střediska manažerských studií Jonathan Gosling vyzývá mužské manažery, aby přizpůsobili své názory tak, aby pro své firmy získali to nejlepší. Upozorňuje na to, že genderová diverzita podpoří otevřenost vůči kreativním změnám.

V současné době můžeme pozorovat, jak firmy v obtížných situacích obsazují více žen do vedoucích pozic včetně představenstev. Řada lidí se však domnívá, že problém stereotypizování není jednostranný. Muži se chtějí vymanit z genderových stereotypů stejně jako ženy. Zatímco ženy by se chtěly prosadit ve vedoucích funkcích, muži usilují o široké pochopení své rodičovské role. Právě to by si měli zaměstnavatelé uvědomit. Je třeba zásadně měnit firemní kultury.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups