Reportáž: Naučte se komunikovat i v obtížných situacích

Práce s lidmi s sebou nese přirozenou řadu neshod v názorech a úhlech pohledů na daný problém. Někdy je třeba řešit i nepříjemná témata, ať už se zaměstnanci nebo nadřízeným. Důležitá je tedy komunikace a znalost technik, jakými se dá dojít ke vzájemné dohodě nebo přijatelnému kompromisu. 

Cvičení na kurzu Komunikace v obtížných situacích.

V rámci každého rozhovoru, a nezáleží, zda se jedná o pracovní nebo soukromý, je důležitá příprava. Forma záleží na každém z nás, je ale důležité umět pracovat s fakty a vlastními myšlenkami. Cílem by pak měla být shoda, soulad, nikoliv naopak, nebo dokonce konflikt. To vše vás může naučit kurz praktické komunikace v obtížných situacích společnosti AHA PR Agency. 

Celodenní intenzivní trénink pod vedením lektora komunikačních dovedností Jana Korbela byl více než přínosný. Na samém počátku si účastníci řekli a napsali „objednávku" - dovednost, kterou by si chtěli z kurzu odnést nebo se naučit. 

V úvodu lekce byly zahrnuty klíčové stavy v komunikaci a přístupy k ní. V prvé řadě sem patří partnerství (leadership), které vyžaduje přiměřené zacházení s mocí a autoritou, umožňuje dát partnerovi svobodu, vylučuje manipulaci. Druhým přístupem je asertivita, jejímž úkolem je zastavit manipulativní chování.

Vybrané asertivní techniky: 

  • pokažená gramofonová deska
  • umění říkat NE a ANO bez výčitek 
  • přijatelný kompromis
  • otevřené dveře

A právě manipulace je třetí formou přístupu a má za cíl přimět druhou stranu k jednání nebo myšlení podle přání manipulátora. 

Příklady manipulace: 

  • Statistiky - „90 % našich stálých zákazníků..."
  • Odvolání se na historii - „Takhle se to vždycky dělalo."
  • Uplácení - „Víš jak jsem ti minule pomohl? Tak dnes bych potřeboval něco já od tebe. 
  • Zneužití redukce - „Nemáme jinou možnost. Musíme to udělat."

Teoretickou část oživila i ta praktická. Lektor neustále komunikoval a spolupracoval s účastníky, ti zas mezi sebou. Společné hodnocení tak bylo zajisté přínosnou zpětnou vazbou.

Praktickým cvičením byly i dialogy mezi účastníky. Zadání, které se zpočátku zdálo býti jednoduché, zas tak lehké nebylo: zpovídající smí pokládat pouze otázky, a musí se vyhýbat oznamovacím větám, zatímco respondent komunikuje tak, jak je zvyklý. Zkuste vydržet deset minut vymýšlet otázky na jedno téma a zjistit od zpovídaného co nejvíce... Cvičení, které poukázalo na typy otázek, procvičilo schopnost naslouchat a předvedlo, jak se dá partner dostat tam, kde ho chcete mít.

V druhé části dbal kouč kurzu na praxi ještě více. Reálné situace ze zaměstnání účastníků se přenesly do „hereckého prostředí" ve školicí místnosti. Simulace rozhovorů proběhla například na téma „opakované pozdní příchody podřízené", „nepřiměřená reakce šéfa" nebo „zanedbání bezpečnostních podmínek". Konkrétní a praktické situace tak přinesly „hlavnímu herci" sebereflexi, poznatky a postřehy ostatních, a i to, jak se choval, tvářil a neverbálně komunikoval díky natočení na kameru.

Lektor po každém rozhovoru rozvedl společnou debatu, reagoval na podněty a připomínky účastníků, naslouchal konkrétním problémům a navrhoval možnosti řešení nebo jiný úhel pohledu. Na závěr kurzu účastníci zhodnotili svá prvotní očekávání a „objednávky" a zopakovali, co jim nejvíce utkvělo v paměti z celého dne. 

Pokud se i vy chcete přiučit, jak začít a vést rozhovor na nepříjemné téma se zaměstnancem, manažerem, nebo dokonce přímým nadřízeným, podívejte se na nabízené kurzy společnosti AHA PR Agency ZDE

Kurz je určen: manažerům a vedoucím pracovníkům, HR specialistům, týmovým pracovníkům