Řízení lidských zdrojů v ekonomické recesi

Ekonomická recese přináší potřebu kreativního řízení lidských zdrojů. Od lidských zdrojů se očekávají nové nápady, změny procesů a rozvoj nových postupů. To navíc musí být levné, jelikož organizace potřebují ušetřit. Nejde o to, minimalizovat náklady, ale posílit celou organizaci a připravit ji na budoucí růst.

Vyšší vedení očekává od lidských zdrojů podporu, která přinese inovativní myšlenky a řešení za účelem posílení organizace v okamžiku, kdy nastane nová éra růstu. Je třeba optimalizovat sílu lidského potenciálu – spustit strategické iniciativy pro zvýšení produktivity a efektivity celé organizace, pracovat s finančním hodnocením a benefity, navrhnout nové programy vzdělávání a rozvoje. Zároveň je důležité také umět identifikovat klíčové zaměstnance s nejvyšším potenciálem a zaměřit se na jejich rozvoj.

Článek shrnuje deset doporučení pro řízení lidských zdrojů v ekonomické recesi:

1. Nejvyšší vedení by mělo znát krizový plán.

2. Účastněte se brainstormingových setkání s top managementem, abyste mohli přispět do jeho strategického plánování.

3. I když dojde k plnému nebo částečnému zmrazení náboru, informujte zaměstnance, že firma bude pokračovat v náboru klíčových jedinců i v obtížných časech.

4. Proveďte revizi hodnocení výkonnosti zaměstnanců za účelem identifikace klíčových lidí, které si firma nemůže dovolit ztratit.

5. Komunikace by měla probíhat směrem odshora dolů, což pomůže vytvořit vhodnou atmosféru v celé organizaci.

6. Připravte se na znepokojení jednotlivců nebo skupin. Za tímto účelem pořádejte poradenské schůzky.

7. Udržujte klidnou atmosféru.

8. Proveďte revizi všech politik, procesů a postupů v rámci řízení lidských zdrojů, abyste se ujistili, že jsou smysluplné přispívají k úspěchu firmy.

9. V případě nutnosti propouštění zaměstnanců se ujistěte, že pro ně neexistují jiné možnosti v jiných pracovních funkcích nebo pobočkách firmy.

10. Raďte manažerům, jak zacházet s procesy řízení změn. Řízení lidských zdrojů v obtížném ekonomickém prostředí je náročnější než v období růstu. Lidské zdroje jsou však velice důležité pro zachování rovnováhy v rámci hierarchie firmy.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource