Rok 2015 v korporátní komunikaci: Nejdůležitější trendy (1/3)

Ilustrační snímek

Každý manažer musí být schopným komunikátorem. A digitální prostor a nástroje umožňující spolupráci v něm jsou stále komplexnější a rozsáhlejší. Mohou být využity všemi zaměstnanci, ať už jde o top management, střední management nebo řadové pracovníky. Specialisté interní komunikace budou muset tvrdě pracovat na tom, aby transformovali digitální platformy pro spolupráci v nástroje, které budou skutečně pomáhat. Jaké trendy a nové přístupy můžeme v roce 2015 čekat v oblasti takových digitálních nástrojů? Web simply-communicate.com předpovídá následující.

1) Rozmach mobilních zařízení

Zatímco různá forma sociálních sítí bude i nadále převažovat jako hlavní nástroj pro spolupráci, mobilní nástroje (fungující na nejrozšířenějších platformách, kterými jsou Android, iOS a Windows Mobile) se stanou pro mnoho společností prioritou. Snaha o posun směrem k mobilním zařízením je nezpochybnitelná. V následujících letech proto můžeme očekávat, že se mobilní telefony postupně stanou hlavním zařízením, ze kterého se budou pracovníci připojovat na intranet.

2) Multimédia budou standardem

Videa, webové konference, a někdy dokonce i virtuální realita a 3D videa, se budou v interní komunikaci používat stále častěji a častěji.

3) Zaměstnanci stále plně nevyužijí digitální nástroje pro usnadnění spolupráce

Spolupráce tohoto druhu nenaplní celý svůj potenciál. Mezera mezi tím, co pracovníci umějí, a skutečnou kapacitou platforem pro spolupráci jen tak nezmizí. Nástroje určené k podpoře spolupráce budou stále čekat na to, až je lidé začnou využívat skutečně efektivně.

4) Data využitelná ke spolupráci zatím nezajistí vyšší návratnost investic

Hlavním problémem zůstává slabé vyhledávání a organizace těchto dat. Fragmentace se nadále zhoršuje, a proto mnoho firem bude muset vynaložit větší úsilí na zavedení efektivní správy komunit a intranetu.

-jk-

Zdroj: Simply-communicate.com - britský server věnovaný interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje Simply-communicate.com

Články v sérii

Aktuální

Rok 2015 v korporátní komunikaci: Nejdůležitější trendy (1/3)

Aktuální

Rok 2015 v korporátní komunikaci: Nejdůležitější trendy (2/3)

Aktuální

Rok 2015 v korporátní komunikaci: Nejdůležitější trendy (3/3)