S loajálními zaměstnanci na věčné časy

Západní svět se potýká s problémem stárnutí a odchodu zaměstnanců. Jen ve Spojených státech bude podle současných odhadů chybět do roku 2030 35 milionů pracovníků. Klesající objem pracovní síly tak dává zaměstnavatelům jasně najevo, že si nemohou dovolit přicházet o kvalitní lidi. Klíčem k produktivitě a ziskovosti bude jednoznačně loajalita a retence zaměstnanců.

Otázkou zůstává, jak si zaměstnance udržet. Měly by firmy nabízet velké balíčky zaměstnaneckých výhod? Nebo posílat zaměstnance na služební cesty? Možností je celá řada. Vždy je však třeba pochopit konkrétní potřeby zaměstnanců. Samozřejmostí je důvěra, respekt a uznání. Loajalita není jednorázová záležitost, vzniká postupně.

Zamyslete se nad tím, co vede vaše zaměstnance k tomu, aby každé ráno dorazili do práce. Důležitou motivací jsou peníze, ty však nejsou všechno. Významnou roli při budování loajality zaměstnanců hraje spokojenost v práci. Zaměstnanci se chtějí cítit jako členové týmu, kteří mohou svou prací přispět ke společným cílům, za což je firma odmění. Důležité jsou také vztahy s nadřízenými, vzájemná důvěra. Stejně tak u kolegů zaměstnanci hledají někoho, kdo jim bude naslouchat, vážit si jich a jednat s nimi férově.

Pokud jde o tradiční odměňování, jako jsou konkurenceschopné mzdy, benefity a další pobídky, tyto prostředky budování loajality zaměstnanců jsou stále v kurzu. Více než dříve jsou však tím, co dostane zaměstnance do firmy, nikoli tím, co je ve firmě udrží.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher