Schopnosti efektivního vůdce

Efektivní vůdce neustále pracuje na vytváření a udržování určitých vůdcovských schopností, které potřebuje k výkonu své práce. Těmito schopnostmi se nemyslí přirozené vlastnosti nebo osobnost. Znamená to znalosti, dovednosti, postupy a procesy směřující k dosahování konkrétních cílů.

- Ovlivňování druhých. Vůdce musí být schopen přimět ostatní jednat určitým způsobem. Měl by si umět získat respekt druhých. Znamená to dodržovat sliby, být příkladem správného chování a podporovat očekávané postoje.

- Podpora odpovědnosti. Vůdce podporuje u svých lidí závazek vůči plnění cílů tím, že buduje kulturu odpovědnosti. Opět jde příkladem vlastní odpovědností.

- Budování pozitivních pracovních vztahů. Vůdce aktivně buduje síť pozitivních pracovních vztahů - interně i externě. Přebírá odpovědnost za to, že tyto vztahy budou efektivní pro obě strany.

- Koučování za účelem zlepšení/výsledků. Vůdce rozvíjí potenciál všech členů svého týmu a zajišťuje, aby dosahovali očekávané výkonnosti. Pracuje se silnými stránkami, možnostmi rozvoje, osobním stylem a motivací každého jednotlivce.

- Efektivní komunikace. Vůdce plánuje, jak bude komunikovat. Reviduje výsledky své komunikace a učí se z nich. Používá různé formy komunikace a správné kanály pro konkrétní příležitosti.

- Efektivní práce. Úspěšný vůdce plánuje svůj objem práce, určuje si prioritní úkoly a čas, který jim bude věnovat. Ve své práci se neustále zlepšuje. Plánuje, jaká zlepšení zavede.

- Budování výkonného týmu. Vůdce zajišťuje, aby tým dosahoval svých cílů, očekávané výkonnosti a v budoucnu byl ještě výkonnější. Rozumí dynamice svého týmu a faktorům, které ji ovlivňují.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource