Sedíte si na datech? Aneb HR analýzy jako podklad pro efektivnější rozhodování

HR analýzy jsou oblastí, o kterou se zajímá stále více personalistů a manažerů. Důvod je jednoduchý. HR analýzy přinášejí potřebné know-how pro rozhodování do každé společnosti. Ve svém důsledku pak umožňují efektivnější rozhodování při práci s lidmi, snižují náklady, přispívají k lepším výsledkům hospodaření a zvyšují konkurenceschopnost firem.

HR analýzy staticky

Je zřejmé, že v posledních letech v HR světě význam Big Dat narůstá. Zároveň jsou více než kdy jindy klíčové i tzv. „soft skills“. A tak se nabízí otázka, jestli to nejde proti sobě. Marta Fabiánová, senior konzultantka TCC online říká: „Vlastně vůbec ne, spíše naopak. I tzv. měkké dovednosti, osobnostní nastavení, motivaci, předpoklady spjaté s komunikací a spoluprací, to vše lze měřit pomocí kvalitních psychodiagnostických metod a následně propojovat s jinými údaji a metrikami, ať už jde o produkci či fluktuaci.“

I vy máte Big Data, nenechte je zahálet

Každá společnost je má, ale ne každá je umí využít. Ano, jde o Big Data. Možná to vypadá složitě. Možná není na první pohled zřejmé, od čeho se odrazit, ale i ve vaší společnosti již pravděpodobně máte zdroj know-how, které čeká na své objevení a který vám pomůže postavit rozhodování na nezpochybnitelných podkladech.

„Někdy dokáží data, na kterých si doslova sedíme, pomoci v predikování budoucích situací a usnadní nám život.“, říká Marta Fabiánová z TCC online a dodává: „V praxi mají často firmy spoustu zajímavých a užitečných dat. O výkonu, prodejích, reklamacích, o úrovni kompetencí, o osobnostních charakteristikách, odchodech zaměstnanců. Byla by škoda je nevyužít.“

Pokud HR analýzy v nějaké podobě již využíváte, pak zřejmě přesně víte, o čem je řeč. Konec spekulacím, konec pochybnostem. Možná jste ale kouzlo HR analýz doposud neobjevili. Pak věřte, že i u vás máte spoustu dat, která zatím leží nevyužita. Pokud je uchopíte a vhodným způsobem analyzujete, získáte informace, o které se budete moci opřít a které efektivně využijete pro své další rozhodování nebo jako podklad pro rozhodování svých nadřízených.

Subjektivní úsudek bývá často zkreslený a intuitivní, bez prověřených důkazů. Pokud, je rozhodování založeno na osobních preferencích či zkušenostech, těžko je můžeme zobecnit. Domněnky, o tom, co funguje a co nefunguje, bývají také často ovlivněny tím, co by člověk chtěl, aby fungovalo, a často také tím, co si myslíme, že by chtěl slyšet manažer. Někdy to vyjde, ale často také ne. Náprava škod, způsobených neefektivním řízením a rozhodováním pak může být velice náročná a finančně i časově nákladná. Využití HR analýz však umožňuje opřít rozhodování o pevné základy. „Správným propojením a vytěžením dat můžete získat cenné informace pro skutečně podložená rozhodnutí, která mají jednoznačný efekt v podobě měřitelného výsledku.“, uvádí Marta Fabiánová.

Nejčastěji se analyzuje výkon či fluktuace

Jaké jsou hlavní možnosti a přínosy HR analýz? Co vše je možné zjistit? Záleží samozřejmě na charakteru dat, která zpracováváme. Při využití dat, která bývají ve firmách nejčastěji k dispozici, lze velmi jednoduše analyzovat zejména oblasti spojené s fluktuací a výkonem zaměstnanců.

1. Analýza predikce výkonu

Umožní jednoduše predikovat výkon zaměstnanců a snadno identifikovat talenty či zaměstnance s vyšším potenciálem. Přínosem je pak zvýšení produktivity práce. Nástrojem, který velmi jednoduše analyzuje výkon je např. Success Factor Index. Odborníci na psychometrii a matematicko-statistickou analýzu ve spolupráci se zástupci společnosti propojí obchodní výsledky a výstupy z psychodiagnostiky. Na tomto základě vznikne psychologický profil přesně na míru konkrétní pozici, který s přesností téměř 100 % predikuje úspěšnost kandidáta na dané pozici, pravděpodobnost, že odejde a další předpoklady.

2. Analýza predikce fluktuace

Fluktuace je v dnešní turbulentní době vysoká a každý personalista hledá cesty, jak ji omezit. S pomocí Analýzy predikce fluktuace lze rozklíčovat, proč zaměstnanci odcházejí a jaké jsou pravé důvody fluktuace. V návaznosti na to dochází ke snížení nákladů na přijímání nových zaměstnanců, personální inzerci, klesají náklady na adaptaci apod.

TCC online, případová studie

Dalšími typy analýz mohou být např. Analýza kanálů a efektivity přijímání nových zaměstnanců, Analýza platového ohodnocení apod. Využití statistických technik, predikčních modelů a vizualizačních nástrojů je velmi široké. Jednoduše lze připravit kvalitní podklady pro optimalizaci rozhodování týkajícího se v podstatě jakékoli problematiky v HR.

Rozálie Nyirendová, analytička TCC online, shrnuje: „Existuje řada typických příkladů, ve kterých se HR analýzy nejčastěji využívají, ale nenechme se svazovat standardními možnostmi. Kouzlo HR analýz spočívá v tom, že firma může přijít s jakýmkoli problémem a při využití Big Dat lze navrhnout jeho efektivní řešení.“