Šéf nového tisíciletí

Stále se měnící obchodní klima a neklidné trhy si žádají nový druh vůdců, s důrazem na kreativitu a vizi.

Typický šéf na začátku dvacátého století rád viděl strach v obličejích svých podřízených. O padesát let později zaměstnancům trochu povolil uzdu a začal se zaměřovat spíše na budování silné firmy. Dnes za sebou manažeři nechávají zruinované podniky, rozčarované zaměstnance a naštvané investory. Tomu se stěží dá říkat pokrok. Tak kdo se pustí do vedení v těchto nejistých časech?

Firmy celého světa jsou postaveny před nestálé trhy, dravější akcionáře, náročnější zákazníky a nepřetržité technologické změny. Mnoho firem se musí přeorganizovat, aby v konfrontaci s takovými výzvami uspěly. Míra jejich úspěchu záleží zejména na kvalitě jejich vedení – nejen na špičkovém managementu, ale také na všech zaměstnancích, kteří jsou nějak zodpovědní za provozní výsledky.

Šéf pro nové tisíciletí

Vytvořit si nové vůdcovské dovednosti bude vyžadovat víc než malé školení. Je k tomu potřeba doslova revoluce ve způsobu myšlení šéfů a vedoucích. Stejně jako je třeba inspirovat jejich podřízené k následování stejné vize.

Vizionářští šéfové musí být velmi kreativní a mít schopnost přesvědčit lidi kolem sebe. Zároveň si musejí umět všímat důležitých detailů, které mohou předznamenávat potřebu změnit kurz.

Další důležitou vlastností je chuť a vůle neustále se vzdělávat. Šéf by měl mít všechny znalosti, informace a data, které potřebuje. V dnešním světě funguje pravidlo, že více znalostí rovná se větší úspěch.

Předpoklady tedy jsou:

-flexibilita

-kreativita

-chuť učit se

-postoj "Co pro vás mohu udělat?"

-schopnost odolávat stresu a zmatku

-schopnost dobře pracovat v týmu a komunikovat

-ds-

Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning