SHRM: Největší výzvy organizací v dalších 10 letech

Klíčovou prioritou organizací po celém světě v následujících deseti letech je získávání a optimalizace investic do lidského kapitálu. Shodlo se na tom 47 % manažerů HR v průzkumu Society for Human Resource Management (SHRM) z konce roku 2010. Průzkum s názvem Company of the Future vychází z odpovědí 447 výkonných (C-level) manažerů náhodně vybraných z členů SHRM, kterých v té době bylo téměř 250 tisíc.

Druhou nejčastější odpovědí na otázku: „Co podle vás bude největší investiční výzvou pro organizace v následujících deseti letech?“ pak bylo získávání a optimalizace investic do finančního kapitálu (29 % respondentů). 12 % považuje za nejdůležitější investiční kapitál, 11 % technologický kapitál a 2 % fyzický kapitál (továrny, stroje apod.).

Prority pro HR: Získání a udržení talentů

Největší výzvy v oblasti HR v následujícím desetiletí představují dle výsledků průzkumu 1) udržení a odměňování nejlepších lidí a 2) přilákání nejlepších lidí do firmy. Manažeři HR pak identifikovali následující taktiky jakožto nejefektivnější cesty ke splnění těchto svou výzev:

  1. Zajištění flexibility za účelem vyrovnání pracovního života s osobním (58 %),

  2. organizační kultura, v níž lídři budou prosazovat důvěru, otevřenou komunikaci a spravedlnost (47 %),

  3. navrhování pracovních funkcí tak, aby zaměstnancům umožnily smysluplnou práci s jasným účelem ve smyslu plnění organizačních cílů (40 %),

  4. závazek vůči rozvoji zaměstnanců (29 %),

  5. nabídka lepších balíčků odměn ve srovnání s konkurencí (23 %).

 -kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management