Siemens zaručil německým pracovníkům jistotu práce

Průmyslový koncern Siemens zajistil svým 128 tisícům zaměstnanců v Německu jistotu práce, když v rámci nové – časově neohraničené – smlouvy s odbory garantoval, že při případných budoucích restrukturalizacích nikoho nepropustí bez souhlasu odborů. Výkonný ředitel Peter Loescher vidí v tomto kroku jasný a dlouhodobý závazek vůči Německu jakožto obchodnímu působišti.

Provozní problémy již nebudou důvodem k propouštění

V oficiálním prohlášení Siemens informoval, že se zavazuje zavádět potřebná pracovní opatření bez propuštění z provozních důvodů. K dosažení tohoto cíle hodlá „využít všech možných prostředků“ včetně přesouvání zaměstnanců mezi jednotlivými lokacemi či zavádění kratších pracovních programů.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com