Smích léčí a dokáže udržet zaměstnance

V dnešní době, kdy se struktura všech pracovišť neustále mění a podniky přijímají a propouštějí pracovní síly v nekonečně rychlém koloběhu, musejí zaměstnanci čelit každodenní nejistotě a stresu. Otázkou zůstává, jak tomu čelit úspěšně. Jednou z možností je nepochybně humor. Namísto cynismu, hořkosti a negativity mají zaměstnanci stále možnost volit smích, jen si to musejí uvědomit oni sami i jejich nadřízení. Smích a humor vůbec jsou v dnešní době jedním ze základních prostředků zvyšování morálky pracovníků a tedy i jejich retence.

Některé organizace již na humor jako prostředek vyrovnání se s nepříjemnými a rutinními pracovními skutečnostmi vsadily. Americká letecká společnost **WestJet Airlines** například změnila svá bezpečnostní hlášení v individuální komediální výstupy. Její ředitel se domnívá, že jeho zaměstnanci pro něho pracují, jelikož to chápou jako zábavu. Humor by podle něho měl být nedílnou součástí firemní kultury. Organizace, které chtějí dosáhnout téhož by měly svým zaměstnancům poskytovat vhodné nástroje a konkrétně jim ukázat možnosti jejich využití.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR