Stáří má zelenou

Starší zaměstnanci, doposud považovaní za příliš nákladné a technicky nezdatné, nacházejí pomalu ale jistě u zaměstnavatelů podporu. Alespoň ve Spojených státech začínají zaměstnavatelé cíleně usilovat o získání a udržení zaměstnanců starších 50 let. Začínají si uvědomovat, že starší lidé rozumí etice obchodování, znají důležitost komunikace, mají zkušenosti s týmovou spoluprací a hlavně již v blízké budoucnosti budou tvořit základ pracovní síly.

Diskriminaci na základě věku zakazují v USA přísná legislativní opatření, přesto však Komise pro rovné příležitosti v zaměstnání obdržela v roce 2004 téměř 18 000 stížností, což je oproti minulým letům pouze malý pokles. Dvě třetiny Američanů však přesto uvažují o práci alespoň na částečný úvazek i v důchodovém věku. Životní zkušenosti těchto zaměstnanců dokáží ocenit i zákazníci a věk hraje na pracovišti v otázce diverzity stejně důležitou roli jako rasa nebo pohlaví.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork