Stárne vám pracovní síla?

Velké firmy mohou být znepokojeny faktem, že jejich pracovní síla stárne. Jak udržet znalosti a dovednosti a zároveň nabírat čerstvé talenty?

Jedna britská firma, která zaměstnává přes 15 000 lidí ve veřejném sektoru, řeší přesně tento problém. Velká část jejích pracovních sil odejde do důchodu během deseti let a vnímá nedostatek nového personálu, který by převzal pozice a hlavně zkušenosti.

Někdy může být řešením nabídnout některým klíčovým lidem oddálit odchod do důchodu a tím zpomalit masivní odliv zkušených pracovníků. To, v kombinaci s flexibilnějším pracovním plánem, může částečně pomoci problém řešit. Zkušenější pracovníci mohou být proškoleni, stát se kouči a pomáhat mladšímu personálu. Firma tím také dá najevo, že si váží dovedností a znalostí svých zaměstnanců. Může být na místě překopat balíček pracovních výhod právě s ohledem na stárnoucí pracovní sílu. Je důležité vyvinout plán následování, který zajistí udržení znalostí.

Jiné řešení – názor – nabízí zcela upustit od snah udržet zkušený personál déle, a navrhuje maximálně se soustředit na vyhledání nových talentů a jejich individuální zaškolení.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management