Stereotypy omezují svobodu výběru

I Británie selhává v poskytování skutečných příležitostí a výběru výcviku a práce mladým lidem. Studie Komise pro rovné příležitosti nazvaná Svoboda výběru odhalila, že mladým lidem, zvláště dívkám z nižších sociálně ekonomických vrstev, není dán přístup ke kariérovému poradenství, pracovnímu umístění a výcvikovým příležitostem, které by jim umožnily získat vyšší plat. Místo toho je většina z nich směrována do pozic tradičně spojovaných s jejich pohlavím. Jen 15 % mladých obdrželo radu nebo informaci o pracovních zkušenostech v sektoru, ve kterém dosud vládne opačné pohlaví. Dále studie zjistila, že podle 80 % zaměstnavatelů by lepší promísení žen a mužů vytvořilo větší rozsah dovedností a talentů.

Komise pro rovné příležitosti přitom varuje, že volba, kterou mladí lidé učiní, ovlivní celý jejich život a ekonomika bude trpět, pokud zaměstnavatelé neprosadí správnou kombinaci dovedností a talentů. Segregace pracovníků by měla být ve středu vládní strategie pro podporu dovedností a produktivity. Ženy podle studie uvedly, že by uvažovaly o jiné kariéře, kdyby věděly, že pozice obvykle obsazované ženami jsou hůře placené.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today