Stop negativitě!

Negativní pracovní prostředí je neefektivní pracovní prostředí. Důvodem jeho vzniku může být externí situace firmy (fůze, akvizice, rozpočet), současně však i situace interní, tedy negativní postoje zaměstnanců. Negativně smýšlející zaměstnanci pak do své práce nevkládají dostatečné množství energie, což se následně projevuje na jejich efektivnosti a celkovém obchodním výsledku firmy. Tak jako je však přechod k pozitivnímu přístupu složitý u jednotlivce, je složitý i u celé firemní kultury.

Článek nabízí několik užitečných rad pro to, jak se na firemní půdě zbavit negativity:
- Najděte firemní „ideové vůdce“ – osoby, které ve firmě nemají žádné zvláštní postavení, ale dokáží naslouchat ostatním. Může to být například recepční či vedoucí pracovník, který je mentorem skupiny podřízených pracovníků.
- Veřejně hovořte o problémech na firemní půdě – to lze dělat na pravidelných mítincích či prostřednictvím pravidelné rubriky „Zeptejte se šéfa“ ve firemním občasníku.
- Zdůrazňujte dodržování firemních směrnic.
- Ujistěte se o tom, že management firmy přistupuje ke každému zaměstnanci stejně slušně.
- Změňte fyzickou podobu pracovišť – přemístění nábytku, změna barev či přidání nových dekorací může být pokud jde o morálku a motivaci zaměstnanců velice efektivní.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher