Strategie budování zaměstnavatelské značky krok po kroku

Ilustrační snímek

Získávání a udržení talentů se dnes stává klíčovou konkurenční výhodou. Zájem organizací v oblasti personálního marketingu se proto přesouvá od krátkodobého náboru k dlouhodobému budování zaměstnavatelské značky. Podle náborářského serveru ere.net sestává strategie budování zaměstnavatelské značky z devíti kroků:

1. Pochopení obchodních cílů firmy

V první řadě je třeba vycházet z dlouhodobých obchodních potřeb firmy. Musíte pochopit jaké kompetence vaše firma potřebuje, aby mohla plnit své cíle.

2. Vymezení cílových skupin

Definujte rozdíl mezi současným a budoucím talentem na základě obchodních cílů firmy a nejdůležitějších kompetencí. Ujasněte si, jakou část vašich zdrojů bude třeba investovat do získávání nových talentů a jakou do udržení těch stávajících. Pak definujte vaše cílové skupiny.

3. Pochopení cílových skupin

Zaměřte se na to, co je pro vaše cílové skupiny atraktivní. Měli byste vědět také, jak se jednotlivé skupiny dívají na vaši společnost, a podle toto s nimi komunikovat.

4. Optimalizace hodnotového příslibu

Základem veškeré vaší interní i externí komunikace s talenty by měl být tzv. hodnotový přístup. Znamená to nastavit komunikaci tak, aby odrážela témata, která budou atraktivní, důvěryhodná a dlouhodobě udržitelná pro jednotlivé cílové skupiny.

5. Výběr KPIs a stanovení cílů

Zaměřte se na KPIs pro měření atraktivity vaší firmy pro cílové skupiny a spojování se značkou. Podle nich si pak určete roční cíle, které budete průběžně sledovat.

6. Optimální komunikační mix

Komunikační kanály vybírejte podle toho, na jaké fáze talent managementu se chcete zaměřit. Musíte vědět, v jaké fázi procesu rozhodování se nacházejí jednotlivé cílové skupiny.

7. Sestavení ročního plánu

Všechny výše uvedené body sepište do ročního plánu tak, aby bylo zřejmé, jaké aktivity a kdy má firma implementovat.

8. Rozvoj komunikačních nápadů

Na základě zaměstnavatelského hodnotového příslibu a vybraných komunikačních kanálů rozvíjejte konkrétní nápady, jak co nejvíce oslovit cílové skupiny a odlišit se od konkurence.

9. Realizace a úpravy plánu

Jakmile budete znát konkrétní podobu komunikace, kterou chcete uplatnit, začněte s realizací plánu. Pravidelně sledujte KPIs a nebojte se je upravovat podle aktuálních potřeb firmy.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net