Struktura plánování nástupnictví

Ilustrační snímek

Jedna z efektivních cest k produktivitě a ziskovosti firem v dnešní nejisté době má jméno plánování nástupnictví. Jde o proces identifikace vysoce výkonných zaměstnanců a potenciálních mezer v dovednostech zaměstnanců, který firmám umožňuje provést nápravu dříve, než odejde klíčový člověk. Zároveň jim pomáhá lépe využívat a rozvíjet stávající talenty. Strukturu plánování nástupnictví ve firmě popsal server HR Morning:

1. Identifikace klíčových/kritických pozic

Klíčové a kritické pozice určujte na základě následujících kritérií: pozice v organizační struktuře, klíčové úkoly, specializované vůdcovské dovednosti, geografická poloha působiště, potenciál fluktuace v daném oboru.

2. Analýza dovedností

Poté, co identifikujete klíčové pozice a oblasti s vysokou fluktuací, je třeba identifikovat specifické skupiny dovedností pro každou pracovní pozici. Hledejte odpovědi na tyto otázky: Jaké interní a externí faktory ovlivňují jednotlivé pozice? Jak budete jednotlivé pozice využívat v budoucnosti? Jaké kompetence a dovednosti budou potřeba? Kde vidíte mezery?

3. Sestavení nástupnického plánu

Nástupnický plán má čtyři důležité cíle:

  • Najít zaměstnance, kteří mají potenciál k tomu, aby mohli převzít ve firmě větší odpovědnost.

  • Poskytnout zaměstnancům s vysokým potenciálem možnosti rozvoje.

  • Zajistit podporu managementu pro rozvojové plány zaměstnanců s vysokým potenciálem.

  • Vytvořit pool silných interních uchazečů o klíčové pozice.

Efektivní plán nástupnictví zahrnuje následující části:

  • Strategický plán, který bude pokrývat dlouhodobou strategii a cíle firmy.

  • Aktualizované personální strategie v oblasti náboru, řízení zaměstnanců a propouštění.

  • Aktualizované popisy práce pro všechny pracovní pozice ve firmě.

  • Jasný časový rozvrh hodnocení zaměstnanců.

  • Požadavky na liniové manažery ohledně toho, jak mají informovat vedení firmy o rozvoji svých lidí.

  • Celkový plán pro nahrazování klíčových zaměstnanců včetně seznamu ostatních manažerů a zaměstnanců, kteří budou zapojeni do procesu plánování nástupnictví.

-kk-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning