Studie: Budoucnost si již nežádá lídry-hrdiny

Rychlé změny v obchodním prostředí a narůstající přehlcení informacemi nutí organizace upravovat jejich kultury, systémy a procesy. U lídrů to znamená opustit role hrdinů směrem k „post-hrdinskému“ vůdcovskému stylu, který bude založen na intelektuální otevřenosti a spolupráci. Ukázala to studie globální poradenské společnosti Hay Group s názvem Leadership 2030.

Lídry, kteří přicházejí s hotovými řešeními, nahradí dle výsledků studie lídři, kteří budou vědět, že jejich hodnota nespočívá nutně v jejich vlastních znalostech, schopnostech a dovednostech. Budou to ti, kteří dokáží spojovat lidi a pracovat s myšlenkami druhých.

Globální trendy definující post-hrdinský vůdcovský styl zahrnují:

  • Globalizace. Rostoucí diverzita týmů a vznik globální střední třídy budou od vůdců vyžadovat propojování globálního s lokálním a řízení rizik a nestálostí z toho plynoucích.

  • Změna klimatu. Nedostatek klíčových zdrojů a rostoucí provozní náklady budou od vůdců vyžadovat schopnost vyvážit protichůdné požadavky na finanční úspěch a společenskou odpovědnost.

  • Demografické změny. Menší počet kvalifikovaných lidí bude od vůdců vyžadovat tvrdší práci za účelem získání, motivace a udržení stále diverznějších týmů.

  • Digitální životní styl. Mizející hranice mezi prací a domovem bude od vůdců vyžadovat schopnost využívat moderní technologie k podpoře spolupráce a budování transparentnějšího obchodního prostředí.

Příprava vůdců pro toto náročné globální prostředí bude znamenat stále složitější struktury talent managementu. Již samotný výběr vůdců nebude jen otázkou posuzování jejich schopností a dovedností, ale také emoční inteligence. Z hlediska rozvoje kariéry a plánování nástupnictví bude třeba větší pružnosti a podpory laterálního posunu pracovních rolí. Výsledkem má být organizace, v níž budou lídři mít více kariérních možností a firma více lídrů připravených pro různé role.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management