Studie: Český trh práce v roce 2050

Ilustrační snímek

Český statistický úřad zveřejnil modely předpokládaného vývoje trhu práce v České republice do roku 2050. Konstatuje, že demografický vývoj jasně ukazuje, že trh práce bude ovlivňován významným úbytkem pracujících v produktivním věku.

Tisková zpráva ČSÚ z 15.11.2012 shrnuje, že podíl lidí ve věku 15 až 64 let má z loňských více než 70 % klesnout do roku 2050 na 55,4 %. Podíl lidí starších 65 let naopak posílí z loňských 15,5 % na necelých 32 % v roce 2050. Rovněž podíl mladých lidí klesne z loňských 14,4 % na 12,7 % v roce 2050. Při zachování současné úrovně zaměstnanosti klesne do roku 2050 podíl zaměstnaných osob na 37,8 % z celkového počtu obyvatel. V roce 2011 byl tento podíl 46,6 %.

Hlavní problém současného pracovního trhu spočívá ve velmi omezeném množství flexibilních úvazků, především těch na kratší pracovní dobu. V budoucím využití pracovní síly přitom hrají stěžejní roli tři skupiny: studenti, matky a dětmi a starší lidé. Bez aktivního zapojení těchto skupin bude docházet k neustálému poklesu zaměstnanosti. Toho lze dosáhnout pouze významným posílením částečných úvazků. Stěžejní roli v tom budou hrát nejen zaměstnavatelé, ale i stát.

Celou zprávu ČSÚ s názvem Modely předpokládaného vývoje trhu práce v České republice do roku 2050 si můžete stáhnout na této stránce.

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad