Studie: Co způsobuje deprese zaměstnanců?

Ilustrační snímek

Řada lidí si myslí, že hlavní příčinou špatného psychického stavu zaměstnanců, který může vést až ke vzniku deprese, je velký objem práce. Nedávný výzkum univerzitní nemocnice v dánském městě Aarhus však ukázal, že hromada práce ke vzniku deprese nestačí. Mnohem větší vliv má nespravedlivý přístup nadřízených a nejasné pracovní postupy.

Do studie zaměřené na propojení deprese s psychosociálními prvky pracovního prostředí se zapojilo 4500 dánských zaměstnanců v letech 2007 až 2009. Výzkum probíhal prostřednictvím dotazníků, osobních pohovorů, odběru vzorků slin a měření stresového hormonu kortizolu. Výzkumníci se nejprve zaměřili na to, jak zaměstnanci vnímají spravedlnost v přístupu svých šéfů a ve fungování organizací. Výsledky jasně ukázaly, že vyšší pravděpodobnost propuknutí deprese je u zaměstnanců, kteří pracují v prostředí s nízkou mírou vnímané spravedlnosti.

Dále se studie zaměřila na pravděpodobnost propuknutí deprese u zaměstnanců, kteří v práci čelí zvýšenému objemu práce a tlaku na výkon. V tomto případě se však žádná souvislost neprokázala. Vedoucí studie psycholog Matias Brødsgaard Grynderup proto doporučuje firmám více se zaměřit na role manažerů. „Jednoduše řečeno náš výzkum ukázal, že nezáleží na tom, jak jste v práci vytížení – dokud cítíte spravedlivý přístup svého nadřízeného,“ říká Matias Brødsgaard Grynderup. Předejít depresím dokáže spravedlivý přístup manažerů, bude-li zároveň podpořen jasnými a srozumitelnými pracovními postupy.

-kk-

Zdroj: Aarhus University Hospital - univerzitní nemocnice v dánském městě Aarhus
Zobrazit přehled článků ze zdroje Aarhus University Hospital