Studie: Digitální vzdělávání je na vzestupu

Digitální vzdělávání se těší stále větší oblibě. Lidé formou osobního rozvoje na dálku hledají cestu, jak se vypořádat s nelehkou situací, v níž se nyní celý svět nachází. Tak to alespoň ukazují data studie LinkedIn Learning, která byla zrealizována mezi 900 L&D specialisty a 3000 dalšími uživateli sítě. Závěry ukazují, že uživatelé strávili na její digitální vzdělávací platformě o 150 % více času od března do května ve srovnání s prosincem až únorem na přelomu roku.

Ilustrační snímek

Studie ukazuje, že ve sledovaném období byli specialisté L&D výrazně aktivnější než kdy jindy a s ohledem na vývoj situace kolem pandemie koronaviru se velmi rychle mobilizovali, aby podpořili distanční rozvoj zaměstnanců. Převedli programy do virtuální formy a pomohli manažerům podporovat jejich týmy na dálku.

64 % L&D specialistů uvedlo, že přeškolení stávající pracovní síly k zaplnění mezer v dovednostech je nyní prioritou více než kdykoli předtím.

Klíčová témata: management změny a krizové řízení

Ať už se jedná o vytvoření nového programu nebo o zlepšení stávajících postupů, naléhavost řešení potřeby rozvoje dovedností s orientací na budoucnost roste. Bez ohledu na to, kde se organizace nachází v otázce vzdělávání lidí nebo kam směřujete dále, může podpora silné kultury učení pomoci zaměstnancům přizpůsobit se na rychle se měnící pracoviště.

Na tento fakt manažeři reagují a začínají více tlačit na utváření agilní firemní kultury, která pomůže překonat náročné období nyní i v budoucnu. 70 % manažerů říká, že jejich generální ředitelé jsou nyní více angažovaní v otázce rozvoje lidí a 68 % profesionálů L&D dále uvádí, že manažeři aktivně sdílí více svých vlastních studijních zdrojů se svými týmy a sami strávili učením dvakrát tolik času během pandemie ve srovnání s obdobím před jejím vypuknutím.

Navzdory nepříznivé ekonomice vzdělávání má stále vysokou prioritu ve firemním rozpočtu.

60 % L&D profesionálů uvádí, že očekává navýšení podílu on-line vzdělávání oproti předchozímu roku a většina cítí mnohem větší tlak a naléhavost na zahájení vzdělávacích programů po zažehnání pandemie. Jedním z důvodů je rostoucí potřeba vnitřní mobility ve firmách.

Přeškolení stávajících zaměstnanců pro různé, více kriticky důležité pracovní role vytváří obrovskou konkurenční výhodu. Skvělým příkladem je Verizon. Když společnost čelila uzavření prostorů, manažeři byli schopni poskytnout zaměstnancům výběr profesních cest, které mohou realizovat z domova, jako je telesales nebo zákaznický servis. Zároveň jim nabídli online vzdělávání, aby se vyplnili mezery v dovednostech, které pro nové role potřebovali.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 69 % dotázaných L&D profesionálů vnímá podporu duševního zdraví a pohody zaměstnanců jako novou součástí vlastní role, neboť se více zaměřují na zvyšování odolnosti zaměstnanců než dříve.

Důvod je k tomu zřejmý. Celosvětové statistiky totiž ukazují nárůst případů syndromu vyhoření. Dokonce až 10x více uživatelů v dubnu oproti únoru sledovalo kurzy na LinkedIn právě na téma zvládání stresu a pozornosti.

Roste význam komunit a sociálního učení

Stále více zaměstnavatelů pracuje také na tom, aby učení bylo více sociální povahy a podařilo se úspěšně bojovat proti vyhoření zaměstnanců během karantény a izolace. Porovnáním dat „před COVID-19“ od prosince do února s údaji za březen až květen letošního roku došlo k masivnímu nárůstu až o 600 % lidí, kteří se společně učili v rámci skupinových lekcí a kurzů.

Lidé také kladou více otázek svým lektorům a členům komunit a vyměňují si taktické rady, např. jak používat konkrétní vzorec v Excelu nebo jak efektivněji řídit čas. To vše vytváří více definovanou a holistickou učební smyčku, kde se účastníci mohou efektivně společně učit, spolupracovat a spojovat se.

 

 

-bb-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer