Studie: Firmy podceňují rizika lidského kapitálu

Firmy stále nedokáží plně integrovat rizika plynoucí z řízení lidí do svých celkových struktur pro řízení rizik. Ukázal to alespoň globální výzkum organizace The Conference Board s názvem Managing Human Capital Risk: A Call for a Partnership between Enterprise Risk Management and Human Resource. Výzkumu se zúčastnili ředitelé 161 firem z USA, Evropy a Asie. Jedná se o nejrozsáhlejší studii role lidských zdrojů ve výpočtu a omezování firemních rizik.

Ve většině firem představuje lidský kapitál minimálně polovinu provozních nákladů, a má tudíž výrazný vliv na obchodní výsledky. Studie však zjistila, že riziko spojené s lidským kapitálem zůstává v odděleních HR mimo celofiremní procesy řízení rizik.

Respondenti označili rizika spojená s lidských kapitálem za 4. nejdůležitější mezi jedenácti kategoriemi rizik – a to před finančními riziky, rizikem poškození pověsti, riziky dodavatelského řetězci a IT riziky. Pouze třetina respondentů se však domnívá, že efektivně řídí rizika spojená s lidským kapitálem. 24 % doslova uvedlo, že tuto záležitost řídí neefektivně.

Nejlépe připravené čelit rizikům jsou podle závěrů studie ty firmy, které mají formální proces vyhodnocování rizik spojených s lidským kapitálem, nejvyšší vedení a finančního ředitele s hlubokým pochopením záležitostí lidského kapitálu a rozvinuté schopnosti v oblasti strategického plánování pracovní síly. Překvapivé je zjištění, že nejlépe si v tomto směru vedou firmy v oblasti Asie a Pacifiku.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork