Studie: Globální pracovní síle chybí správné dovednosti

Celosvětové hospodářství čelí hrubým neshodám co se týče odpovídajících talentů, přičemž 18 ze 30 nejsilnějších ekonomik se potýká s nedostatkem dovedností, zatímco míra nezaměstnanosti a počty nezaplněných pracovních míst rostou. Na mnoha trzích dostupné pracovní síly nesplňují požadavky na dovednosti, které zaměstnavatelé mají.

Hluboká recese poslední doby nevysvětluje kořeny příčin nezaměstnanosti, ani toho, proč trh práce nedokáže poskytnout dovednosti, které organizace potřebují. U států trpících nevýkonným hospodářstvím, jako je Španělsko, není pravděpodobné, že dodají pracovníky s odpovídajícím nadáním o nic větší, než u těch, jejichž hospodářství je silné.

Takové jsou poznatky zprávy Hays Global Skills Index 2013 vydané Hays plc, personálně poradenskou společností specializující se na nábor zaměstnanců. Hays Global Skills Index 2013 byl vypracován ve spolupráci s Oxford Economics. Zpráva, nazvaná ‘The Great Talent Mismatch’ (“Velký talentový nesoulad”) je založená na analýze odborných pracovních trhů  třiceti hlavních ekonomik světa. Zdůrazňuje rozsah, v jakém organizace a vlády musí spolupracovat, aby dokázaly vytvořit  ten správný kanál, kterým budou dodávat pracovníky s odpovídajícími dovednostmi a umožní tak udržitelnou obnovu a růst.

Problém nedostatku odpovídajících talentů přesahuje hranice světadílů. Situace je obzvláště vážná v USA, které se potýkají se snahou vrátit nezaměstnané do práce, ve Španělsku, Portugalsku a Irsku, které jsou těžce zasažené krizí Eurozóny, v Japonsku, které zápasí s obdobím ekonomické stagnace a deflace, a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde probíhající hospodářská obnova odhaluje nedostatek dovedností napříč mnoha průmyslovými sektory.

Nálada na mnoha trzích se zlepšuje, ale je zapotřebí zásahu jak vlády, tak organizací, aby vyřešily pokračující nedostatek pracovníků s odpovídajícími dovednostmi tím, že umožní pracovním trhům být pružnější, sladit vzdělávací politiku mnohem lépe s ekonomickými potřebami, a zajistit co možná nejširší skupinu kvalifikovaných pracovníků napříč generacemi, které se na trhu práce podílejí.

Výkonný ředitel Hays Alistair Cox říká: „Hays Global Skills Index vyzdvihuje hlavní paradox na světovém trhu s kvalifikovanou pracovní silou. Zaměstnavatelé všude ve světě nemohou najít dostatečné množství lidí s těmi správnými dovednostmi na otevřené pozice, a i přesto zůstávají miliony lidí bez práce. Připisovat vinu za nezaměstnanost pouze globální recesi je až příliš snadné. Faktem je, že vlády a organizace by mohly dělat více pro to, aby vytvořily ten správný kanál, kterým  budou proudit talentovaní jedinci a zajistily tak i jejich budoucí prosperitu.”
 
Jon Hill, Country Manager, Hays Česká republika komentuje situaci v České republice: „Kombinace politické nestability, pokračující úsporná opatření a nekonkurenční investiční stimuly zadusily v České republice jakýkoli potenciál k ekonomickému růstu. Avšak nedávné zlepšení situace v západní Evropě, konkrétně v Německu, by se dalo vnímat jako pozitivní ukazatel pro následující rok. Jakákoli změna k lepšímu  bude záležet na schopnosti zdejšího hospodářství reagovat a prizpůsobovat se změně podmínek."

Klíčové poznatky Hays Global Skills Index:

  1. Mezi ekonomickou výkonností státu a výkonností jeho pracovní síly není jasná spojitost. Ne ekonomické podmínky, nýbrž politika zaměstnanosti a vzdělávání je klíčem k vyřešení globálního problému nesouladu talentů.
  2. Jen málo zemí disponuje takovým vzdělávacím systémem, který zaměstnavatelům dokáže dodat pracovníky s odpovídajícími dovednostmi.
  3. Většina zemí má  velkou nabídku neflexibilních pracovníků
  4. Rozvíjející se ekonomiky, jako jsou Čína a Indie, mají vysoce flexibilní pracovní sílu, avšak neflexibilní vzdělávací systémy, které v těchto zemích fungují, snižují pravděpodobnost toho, že by se vzdělávání v poskytování pracovníků s odpovídajícími dovednostmi dokázalo přizpůsobit měnícím se ekonomickým podmínkám.
  5. Ve většině zemí se pracovní trhy s kvalifikovanými pracovníky za poslední rok zmenšily.
  6. Česká republika zaznamenala v uplynulém roce významný nárůst v podílu na pracovním trhu a i tento rok se předpokládá stoupající tendence (ze 72,8 % na 74,5 %)

Poznámky k metodologii

Hays Global Skills Index používá pro každý stát stupnici od 0 do 10, na níž měří jednotlivá omezení a třecí plochy, kterým daný trh v oblasti dovedností pracovníků čelí. Výpočet vychází z analýzy sedmi komponent, patří sem oblasti jako úroveň vzdělávání, flexibilita pracovního trhu a tlak na platy pracovníků s vysoce rozvinutými dovednostmi.
 
Skóre nad střední hodnotou 5,0 naznačuje, že zaměstnavatelé mají potíže při hledání klíčových dovedností, které potřebují, a na trhu dochází ke tření, zatímco skóre pod 5,0 ukazuje na laxní pracovní trh, na němž nepanují žádná významná omezení co do dostatku zkušených pracovníků. V rámci těchto zobecněných výsledků se však skóre připisovaná jednotlivým zemím mohou významně lišit a zdůraznit tak odlišnou dynamiku a tlaky, jimiž jsou trhy daných zemí charakteristické.

Zdroj: Hays Czech Republic s.r.o. - přední světová společnost v oboru lidských zdrojů a získávání specialistů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Hays Czech Republic s.r.o.