Studie: Jak na propojení obchodní strategie s pracovní silou

Ilustrační snímek

Jak transformovat obchodní strategii do pracovní síly a dovedností, které firma potřebuje? Odpovědi na tuto otázku přináší studie společnosti McKinsey & Company s názvem How do I translate our business strategy into the workforce and skills we need?.

Tradiční role oddělení HR spočívala v dodávce zaměstnanců pro účely krátkodobých obchodních potřeb a strategických cílů vymezených seniorními manažery. Tento reaktivní přístup však znesnadňuje předvídání změn v otázce dovedností a regionálních potřeb.

Dnes je zřejmé, že HR nemá hrát jen reaktivní roli, má být dynamičtější a strategičtější v rámci utváření firemních cílů a plánování iniciativ na jejich podporu. Cesta ke strategičtější roli HR vede skrz pět fází:

1. Modelování stávající personální základny

Kompletní přehled o struktuře vaší pracovní síly získáte zmapováním všech vašich lidí na základě místa výkonu práce, věku, úrovně v hierarchii firmy, typu pracovního úvazku, délky působení ve firmě a příslušnosti do dovednostní skupiny.

2. Modelování vývoje pracovní síly

Na základě současné situace modelujte předpokládaný vývoj v následujících dvou až třech letech. Je třeba počítat s přirozeným i behaviorálním vývojem zaměstnanců.

3. Vyhodnocení strategických scénářů

Modelujte to, jak změny ve vašem podnikání ovlivní pracovní sílu. Znamená to úzkou spolupráci s jednotlivými částmi organizace za účelem zjištění jejich strategických plánů. U každého scénáře zaznamenávejte, jaké dovednosti budou zapotřebí. Pak se zaměřte na to, co bude získání potřebných dovedností v jednotlivých případech vyžadovat.

4. Vymezení cílové personální struktury a identifikace mezer

Poté, co vyberete prioritní strategický scénář, zaměřte se detailněji na personální strukturu. Modelujte mezery a nadbytky v pracovní síle. Ukáže-li hlubší analýza, že váš scénář není tak lákavý, jak původně vypadal, mohou být potřeba úpravy či zkoušky alternativních řešení.

5. Optimalizace opatření k odstranění mezer

Finální fází je vývoj plánu HR kroků pro řízení mobility a zbývajících nesrovnalostí v rozmístění pracovní síly.

-kk-

Zdroj: The Conference Board - Human Capital Exchange - portál organizace The Conference Board
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Conference Board - Human Capital Exchange