Studie: Pružná pracovní doba zlepšuje výkonnost, zisk i pověst firmy

Ilustrační snímek

Tři čtvrtiny firem z deseti zemí světa již zavedly pružnou pracovní dobu, vyplývá z globálního průzkumu společnosti Vodafone. Pružná pracovní doba umožňuje zaměstnancům volit si začátek, popřípadě i konec pracovní doby v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem. Díky nejnovějším technologiím mohou zaměstnanci pracovat také z domova či na cestách. 

Průzkum s názvem „Flexibilita: přítel nebo nepřítel?“ proběhl mezi zaměstnanci a zaměstnavateli z řad malých a středních podniků, organizací veřejného sektoru a nadnárodních korporací v celkem v 10 zemích na třech kontinentech. Byl realizován společností Morar (dříve Redshift Research) pro společnost Vodafone v období mezi zářím a říjnem roku 2015. Celkem bylo on-line dotazováno 8 tisíc zaměstnavatelů a zaměstnanců z Německa, Hong Kongu, Indie, Itálie, Nizozemí, Singapuru, Jihoafrické republiky, Španělska, Velké Británie a USA.

Většina respondentů se shodla, že se díky pružné pracovní době zvýšila jejich výkonnost:

 • 61 % uvedlo, že jejich společnosti vzrostl zisk.

 • 83 % potvrdilo zvýšení produktivity.

 • 58 % věří, že zavedení pružné pracovní politiky mělo pozitivní dopad na reputaci jejich organizace. 

Revoluci na pracovišti ovlivňuje i rychlé přijetí vysokorychlostních mobilních datových služeb, pevných širokopásmových sítí a cloudových služeb: 61 % respondentů používá pro přístup k pracovním aplikacím své domácí širokopásmové služby a 24 % se připojuje prostřednictvím svého chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku s širokopásmovým USB modemem.

Překážky přijetí pružné pracovní doby

Vodafone také zkoumal, proč 20 % respondentů flexibilní pracovní politiku dosud nezavedlo:

 • 33 % si myslí, že pružná pracovní doba by se neslučovala s jejich firemní kulturou.

 • 30 % má obavy z možných konfliktů mezi zaměstnanci, kteří by pružnou pracovní dobu využívali, a těmi, jež by tak neučinili.

 • 25 % věří, že práce by byla mezi zaměstnance s flexibilní a neflexibilní pracovní dobou rozdělena nespravedlivě.

 • 22 % se domnívá, že by zaměstnanci neodváděli svou práci důsledně, kdyby jim byla povolena pružná pracovní doba. 

I respondenti, kteří dosud pružnou pracovní dobu ve svých firmách nezavedli, se shodli, že by jim nastavení flexibilnějšího prostředí přineslo výhody:  

 • 55 % zaměstnavatelů bez flexibilní pracovní politiky se domnívá, že kdyby pružnou pracovní dobu zavedli, zlepšila by se zaměstnancům morálka.

 • 44 % věří, že by se zvýšila produktivita zaměstnanců.

 • 30 % si myslí, že by zavedení flexibilní pracovní doby zvýšilo jejich zisky. 

Rozdíly mezi zeměmi a generacemi

Společnost Vodafone narazila při průzkumu na řadu rozdílů týkajících se postojů jednotlivých zemí k flexibilní práci. Například:

 • 71 % španělských zaměstnanců používá pro práci z domova svůj vlastní smartphone, zatímco ve Velké Británii je to 38 % a v Německu 27 %.

 • Pouze 8 % britských zaměstnavatelů se obávalo, že by se produktivita zaměstnanců se zavedením pružné pracovní doby snížila, v Hong Kongu mělo tyto obavy 33 % dotazovaných.

 • 52 % německých zaměstnanců uvedlo, že neznají bezpečnostní politiku své společnosti, co se pružné pracovní doby týče, v Indii to bylo pouze 23 %. 

Průzkum společnosti Vodafone také odhalil výrazné rozdíly mezi generacemi na pracovišti. Mladí lidé přijímají moderní technologie, jako jsou cloudové služby a videokonference, velmi instinktivně. Tazatelé zjistili, že 72 % lidí ve věku 18-24 let věří, že by flexibilní pracovní doba zlepšila kvalitu jejich práce. U respondentů starších 55 let tento podíl klesl na 38 %.

Generální ředitel Vodafone Group Enterprise Nick Jeffery řekl: „Průzkum společnosti Vodafone poukazuje na rychlé a zásadní změny probíhající na moderním pracovišti. Zaměstnavatelé nám potvrzují, že flexibilní pracovní doba jim zvyšuje zisk, a jejich zaměstnanci se svěřují, že jsou produktivnější. V jádru toho všeho jsou nové technologie, od vysokorychlostních mobilních datových sítí a pevných širokopásmových přenosů po nejnovějších cloudové služby, které přetvářejí každý sektor. Opravdu jsme v éře, kdy je práce hodnocena podle toho, co reálně odvedete a ne podle toho, kam a jak často chodíte.

Pružnou pracovní dobu podporuje i společnost sama. Vodafone ČR ve své centrále v pražských Stodůlkách zavedla nad rámec flexibilní pracovní doby také režim Flexi Office, díky němuž nejsou zaměstnanci vázáni na své pevné pracovní místo. Mohou tedy pracovat v kanceláři, kde své stoly sdílí s ostatními, nebo z domova. Vodafone vydal také návod na zavedení flexibilní pracovní doby, který je ke stažení na této stránce.