Studie: Slaďování rodinného a pracovního života v ČR

Ilustrační snímek

Síť mateřských center o.s. provedla rozsáhlý průzkum mezi tuzemskými zaměstnavateli zaměřený na slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. V období od dubna do srpna 2012 se do něj zapojilo 534 zaměstnavatelů ze všech krajů České republiky kromě Hlavního města Prahy (v každém kraji 39 – 44 organizací).

Průzkum potvrdil přetrvávající nepoměr v přístupu k zaměstnankyním a zaměstnancům v zásadním období pro slaďování rodinných a pracovních povinností – v období, kdy mají malé děti.

„Programy podporující slaďování rodinného a pracovního života zatím nepatří k zaměstnavatelským standardům,“ uvádí závěr průzkumu, „flexibilní formy práce jako nástroj slaďování a rovněž rodinně přátelské benefity nejen, že nejsou dostatečně nabízeny, ale ani nejsou dostatečně známy ve své široké škále. Uváděné důvody, proč nejsou využívány, často vypovídají o nízké informovanosti jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.“

Autoři průzkumu však také konstatují, že nejde jen o nedostatky na straně zaměstnavatelů. Také zaměstnanci se musí naučit prosazovat svá práva jako přirozenou součást pracovních podmínek.

Kompletní výsledky průlzkumu si můžete stáhnout na této stránce.

-kk-

Zdroj: Síť mateřských center o.s. - Občanské sdružení, které sdružuje mateřská centra v ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Síť mateřských center o.s.