Studie: Těžké časy náboru přes sociální sítě

Ilustrační snímek

Universum, společnost zaměřená na budování značky zaměstnavatele, vydala začátkem letošního roku čtyřdílnou studií „2020 Outlook: The Future of Employer Branding“. Průzkum získal odpovědi od více než 2000 respondentů z řad HR profesionálů i generálních ředitelů firem po celém světě s cílem zmapovat současnou situaci budování zaměstnavatelské značky a odhadnout vývoj pro příštích pět let. Server Recruiter.com přinesl výstupy dílčí studie nazvané “The Social Employer: Using Social Media for Talent Attraction”, která je čtvrtou a závěrečnou částí studie Outlook 2020.

V době, kdy sociální sítě bereme jako více či méně běžnou součást našeho života, by nemělo být složité využívat je pro různé potřeby. David C. Brudenell, globální viceprezident pro produkty společnosti Universum však argumentuje tím, že je zde obrovský rozdíl mezi tím, jak využíváme tato média v osobním životě a v případech, kdy se snažíme zaujmout talenty dobře vybudovanou firemní značkou.

Problémem je, že ačkoliv víme, že na sociálních sítích máme možnost talenty získat, neumíme s nimi často vůbec pracovat. Publikujeme desítky příspěvků, aniž jsme si vědomi návratnosti investic do každého z nich. Kvůli množství příspěvků a nabídek je tedy poměrně jednoduché být spotřebitelem na sociálních sítích, ale o to horší pozici má v současnosti náborář. „Aby bylo zajištěno, že se uživatelé vrátí zpět na tyto platformy, upřednostňují se příspěvky přátel a známých před firemními příspěvky,“ říká Brudenell.

To znamená, že s klesajícím počtem možností, jak bezplatně budovat firemní značku, jsou firmy nuceny za své aktivity na sítích platit stále více. Brudenell pro příklad uvádí, že organický dosah příspěvků na Facebooku je nepřímo úměrný cenám akcií této sítě. Velmi podobnou strategii volí i LinkedIn nebo Twitter.

Přechod od organického k placenému dosahu příspěvků na Facebooku

Zdroj: Studie společnosti Universum, převzato ze serveru Recruiter.com.

Přechod od organického k placenému dosahu příspěvků na Facebooku

Jinými slovy, čím náročnější je pro firmy budovat značku na sociálních sítích, tím vyšší jsou příjmy z placených služeb pro sociální sítě. Řada náborářů a zaměstnavatelů se navíc musí stále více potýkat se „vzdělanějším a velmi skeptickým publikem“, jak jej Brudenell nazval. Dalším narůstajícím problémem je to, že se stále více firem, které se na sítích objevují, postupně zdokonaluje v budování obsahu, který působí přirozeně – marketing, který není marketingem.

Hledání talentů bude stále větší výzvou. Co s tím?

Investice, metriky a školení. Budování značky a nábor kvalitních lidí vyžaduje více než jen tým náborářů s účty na LinkedInu či Facebooku. Z průzkumu společnosti Universum však vyplývá, že většina z dotazovaných organizací nedostatečně investuje do náboru přes sociální sítě a budování značky zaměstnavatele. Kvůli tomu také relativně málo firem po celém světě měří vliv sociálních sítí. Marketing na sociálních sítích je tak pro HR stále novinkou a chybí zdroje vymezené pro takové aktivity.

David C. Brudenell dodává, že měření dopadu je stěžejní a nabízí pár tipů:

1. Změřte konverzi – počet talentů, kteří se ozvou kvůli pozici skrze sociální sítě. Toto měření pak můžete napojit na tradičnější metriky, jako je čas nebo náklady na nábor (time-to-hire, cost-per-hire) apod.

2. Zapojte zaměstnance – zapojení zaměstnanců do budování značky zaměstnavatele by mělo jít nad rámec „likování“ příspěvků. Komentáře a sdílení jsou smysluplnější.

Studie společnosti Universum na závěr firmám, které usilují o budování své značky na sociálních sítích, doporučuje, aby zvážily vytvoření tzv. „Social Media Centre of Excellence“, které je skupinou složenou ze zaměstnanců HR, marketingu, interní komunikace a vztahů s veřejností. Případné zapojení externích agentur ke sdílení osvědčených postupů a nápadů není na škodu. Toto centrum vyjasňuje společné cíle pro působení na různé skupiny na sociálních sítích, zpřehledňuje procesy a potřeby každé jednotlivé divize.

-bn-

Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com