Tajemství úspěšných firem

Úspěšný americký řečník a autor odborné obchodní literatury Jason Jennings promluvil na nedávné kalifornské výstavě a konferenci věnované odměňování zaměstnanců. Účastníci této konference pořádané společností WorldatWork si tak mohli vyslechnout jeho pět „tajemství“ úspěšných firem, která vycházejí z výzkumu více než 180 000 firem.

Jennings se svém výzkumu dospěl k závěru, že nejúspěšnější firmy dnes dokáží řešit ty největší výzvy, tj. hledání, udržení a rozvoj správných lidí. Každé z pěti následujících tajemství úspěšných firem se proto určitým způsobem váže k náboru a udržení nejlepších zaměstnanců.

1. Mít důvod. Důvodem Jennings rozumí autentický smysl existence organizace.Důvodem existence Microsoftu je například zavedení jednoho z jejich operačních systémů na každý pracovní stůl. Nejde o klasický cíl typu zvýšení příjmů o určitou sumu do určitého data. Firma díky tomuto důvodu získá konkrétní směr, zápal a dokáže budovat vlastní specifickou kulturu. Firemní kultura je pak tou nejzákladnější konkurenční výhodou.

2. Dokázat nechat některé věci být. Úspěšné firmy se při rozhodování nenechávají unášet svými egy a dokáží se vzdát starých postupů, jestliže jsou již nefunkční. Kdo dokáže nechat věci být, lépe se vyrovnává se změnami.

3. Soustředit se na správné zákazníky. Nejde o to, soustředit se jen na spokojené zákazníky. Jennings upozorňuje, že dvě třetiny zákazníků, kteří opouštějí své dodavatele, se považují za spokojené. Úspěch tkví v tom, soustředit se na správné zákazníky. Každá firma by si je měla definovat, najít a udržet.

4. Přivést všechny k tomu, aby se cítili a jednali jako vlastníci. Úspěšné firmy budují takovou kulturu, ve které všichni vědí, že přispívají k určitým dlouhodobým hodnotám. Je třeba rozdělovat právo na rozhodování mezi správnými lidmi. Rozhodující zaměstnanci by pak měli být odměňováni za hodnoty, které vytvářejí.

5. Pochopit, že vůdcovství je dohled. Vůdce by měl sdílet, nikoli sám hromadit informace. Měl by být zaměstnancům přístupný a otevřený. Měl by se také vzdát umělých překážek, jako jsou velké soukromé kanceláře a dokázat naslouchat druhým. Být dobrým příkladem.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com