Telefónica O2 zavádí panevropský talent management

Evropa stále představuje kulturně, právně i politicky fragmentované prostředí. Implementace panevropského přístupu k řízení talentů je proto pro firmu velice náročnou výzvou. Jednou ze společností, která se k tomuto úkolu postavila čelem, je Telefónica O2. Ta v současné době zavádí konzistentní přístup k talent managementu napříč svými klíčovými evropskými působišti – Velkou Británií, Irskem, Německem, Českou republikou a Slovenskem.

Jak uvedl ředitel pro talent management Telefónica Europe Paul Peplow, nejlepší cesta k tomu, jak přilákat a udržet talenty, vede přes co nejširší nabídku příležitostí, kterou firma může poskytnout – a to nejen na lokálních trzích. K dosažení konzistentního přístupu k řízení talentů napříč Evropou bylo třeba vytvořit nové talent pooly, které budou mezinárodní a zajistí schopnosti a dovednosti nezbytné pro budoucnost. Tak vznikly v Telefónice O2 dva panevropské programy.

První program s názvem European accelerated management career programme je určen lídrům na úrovni těsně pod nejvyšším vedením firmy. Klíčovým kritériem pro výběr do tohoto programu je závazek vůči budování mezinárodní kariéry. Druhý program je určen evropským absolventům s mezinárodním rozhledem a silnými jazykovými znalostmi. Již v létě 2010 do něj vstoupilo 20 účastníků. V letošním roce se jejich řady mají výrazně rozšířit.

Pokud jde o propojení evropské strategie řízení talentů s obchodními cíli firmy, vidí Paul Peplow před sebou ještě dlouhou cestu. Počítá minimálně se třemi roky tvrdé práce.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard