Tři překážky budování týmu

I když se firmy snaží budovat své týmy, stává se, že nedosahují očekávaných výsledků. Investují nemalé částky do toho, aby jejich lidé dokázali lépe spolupracovat, ale daří se jim to jen krátkodobě. Článek shrnuje tři základní překážky úspěšného teambuildingu a nabízí řešení.

- Neostré zaměření. V takové situaci tým přesně neví, jak má fungovat. Úkolem vůdce je pak vyjasnit cíle a očekávání. Komunikaci o cílech byste měli vést více způsoby, aby oslovila všechny členy týmu. Někomu může vyhovovat vizuální prezentace, někoho chce znát pověstné „proč“ za danými cíli. Ujistěte se, že všichni rozumějí a opravte případná nedorozumění.

- Chybějící vůdcovství. Pokud týmu chybí vůdce, každý člen si zvolí vlastní styl, jímž se povede. Výsledek pak bude vypadat tak, že někdo se požene příliš rychle dopředu a někdo naopak zůstane v ústraní a bude pracovat co nejméně. Vůdci by proto se svými týmy měli pořádat pravidelná setkání za účelem ujasnění strategie. Měli by pomáhat udržet soustředění na konkrétní cíle, dodržovat zpětnou vazbu. Rozvoj vůdcovských dovedností by měl pro vedoucí týmů být prioritou. Pomoci může kouč nebo mentor.

- Pořád totéž. Někdy se stane, že tým ustrne u postupů zavedených před dávnými lety. Zaměstnanci zlenivějí a přestanou se snažit hledat nové cesty. Nově příchozí členy týmů pak frustruje uzavřenost vůči novým myšlenkám. Členové týmu by měli mít otevřenou možnost upozorňovat na možné změny a diskutovat o nich. Když budou stále hledat nové způsoby výkonu své práce, neustrnou a uchovají si produktivitu.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How