Tři stěžejní role HR

Lidské zdroje jsou dnes kritizovány pro tři hlavní nedostatky: přílišnou teoretičnost, nedostatek oddanosti při zavádění strategií a nedostatečnou přesvědčivost při jednání s nejvyšší vedením firem. Měly si by proto osvojit tři základní role: stratég, navigátor a inovátor. Vyplývá to z nedávného výzkumu.

Ilustrační snímek

Hlavní konzultant společnosti Korn Ferry Hay Group Tim Edwards zveřejnil na serveru HR Zone výsledky výzkumu, který se zaměřil na to, co dnes vedení firem očekává od manažerů HR. Výzkumu se zúčastnilo 320 top manažerů lidských zdrojů a 40 výkonných ředitelů z Velké Británie.

Role stratéga

Manažeři HR by měli přijímat data z oblasti, v níž se pohybují, využívat tyto informace k identifikaci relevantních možností rozvoje a jednat podle toho. Zaměřit by se měli především na nové trendy v souvislosti se zaměstnanci i klienty a také potenciální rizika a vhodná opatření, jak snížit jejich možný dopad.

Role navigátora

Podnikání podléhá řadě pravidel a regulací, které je třeba dodržovat pod hrozbou velkých pokut. Manažeři HR by proto měli odpovídat za to, že firmy budou vnímat výhody dodržování zákonů spíše než hledání právních kliček, jak své povinnosti obejít.

Role inovátora

HR musí položit základy organizace, která dokáže přilákat nejlepší talenty a zajistit, že zaměstnanci zůstanou loajální v dobrých i špatných časech.

Jak posílit tyto role

Tim Edwards dále nabídl následující tři doporučení, jak dosáhnout větší důvěry v HR ve firmách.

  • Zajistěte diskusi o záležitostech zaměstnanců. Nejsou sice ignorovány všude, třetina oslovených personalistů však považuje prostor pro tuto diskusi za nedostatečný.

  • Zapojte seniorní manažery. Dvě třetiny oslovených personalistů by chtěly dosáhnout většího zapojení top manažerů do řešení změn v oblasti řízení zaměstnanců.

  • Zajistěte větší investice. Dvě třetiny oslovených personalistů uvádějí nedostatek finančních a technologických prostředků pro realizaci personální strategie firmy.

Dalším zajímavým zjištěním výzkumu bylo, že dvě třetiny výkonných ředitelů hledají nové personální ředitele mimo firmu, nikoli interně. Ať už je však tomu tak či tak, manažeři HR s výše popsané dovednosti mají lépe nakročeno k prosazování hodnot svých organizací.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone