Umíte říci "ne"?

Někteří nadřízení špatně snášejí odpor. Vytvářejí napjaté a stresující pracovní prostředí a zadávají nereálné cíle.

Protože se s „ne“ setkávají stále méně častěji, vyřadí je zcela z možného způsobu odpovědi, kterou mohou dostat a začnou vás obviňovat, že nejste týmový hráč, v případě známek sebemenšího vzdoru. Tito „lídři“ nedokáží odfiltrovat nepatřičné úkoly tak, jak by to udělal racionální člověk a jejich podřízení jsou tak kontinuálně přetěžováni a odsouzeni zabývat se spoustou zbytečných úkolů, které v očích svého nadřízeného pravděpodobně stejně dělají špatně.

Inovace je v takovém týmu tabu, protože tam, kde k ní dochází, lidé rozkazy často ignorují a nedělají to, co jim bylo řečeno.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal