V čem spatřujeme v současné době strategickou roli HR?

O strategické roli HR hovoříme v odborných kruzích v poslední době velmi aktuálně, bohužel spíše na odborné úrovni profesních organizací HR. Stále sporadicky je tato role vnímána z úrovně vedení a majitelů společností a firem.

Ing. Vladimír Pozdníček, PROFI-MEN, s.r.o.

Řešíme spoustu otázek.

Jak ustát konkurenci a být mezi nejlepšími? Jak zajistit další rozvoj a růst podnikání? Jak si udržet současnou pozici na trhu? Máme potřebný potenciál lidí, se kterými naplníme podnikatelský záměr? ... a spoustu dalších otázek.

V čem je tedy současná strategická role HR?

To je otázka, na kterou bych rád dal odpověď v tomto článku, tak jak vnímám současné aktuální priority. Po 21 letech v personalistice, kdy jsem měl možnost sledovat vývoj trhu v oblasti podnikání, ale také trhu práce, vidím priority strategické role HR především v následujících oblastech:

  • Řešení nedostatku profesí a kvalifikace na trhu práce.

  • Schopnost najít a definovat kompetence zaměstnanců a celé firmy, které firmu odlišují od konkurence.

  • Schopnost provést analýzu lidských zdrojů, které potřebujeme k zabezpečení vize a předmětu činnosti firmy.

  • Tvorba dlouhodobé strategie rozvoje zaměstnanců napříč celou firmou, včetně adaptačních, kariérových programů a talent managementu.

  • Tvorba aktivní koncepce personálního marketingu.

  • Optimální nastavení kapacity HR útvaru.

Výše uvedená témata jsou v současné době všeobecně známá. Složité je však řešení, když firma nemá potřebné kapacity pro řešení. Především pro řešení koncepční a systematické. Toto již nelze delegovat na odborné vedoucí nebo jednoho „osamělého“ personalistu firmy. Je třeba v rámci možností vytvářet HR útvar, který by výše uvedené priority – potřeby, uměl naplnit. Je třeba mít odborníky – zkušené specialisty HR.

Trh práce se vyvíjí velmi nepříznivě vzhledem k potřebám zaměstnavatelů. Jako trh však určitě funguje. Jen s tím konstatováním, že zkušení a šikovní zaměstnanci si začínají vybírat, kde – u kterého zaměstnavatele budou pracovat. Začínají hodnotit zaměstnavatele podle toho, co jim nabídne. A specificky u mladých lidí je to o tom, zda jim firma nabídne perspektivu růstu - především odborného, stabilitu příjmu, spravedlivé hodnocení a odměňování, benefity, dobrou firemní kulturu a v neposlední řadě, také určitou společenskou prestiž, že pracují právě v dané firmě.

Odpovědět si na všechny výše uvedené priority – proč má být HR útvar vnímán a zařazen na strategické úrovni – to je nad rámec jednoho článku. Nicméně bez dobře nastaveného (na priority) HR útvaru, nelze být úspěšnými. Důležitá je schopnost komplexně a koncepčně se podívat na lidské zdroje – lidský potenciál firmy. Umět provést analýzu, jaké zaměstnance firma potřebuje. Jakými kompetencemi by měli být vybaveni a jak je můžeme získat nebo si je vyškolit.

Další oblastí je potom sféra firemních aktivit, jak si kvalifikované a klíčové zaměstnance umíme udržet. Na trhu práce se objevuje řada konkurenčních zaměstnavatelů – je to jen o penězích nebo o dalších hodnotách? To je otázka na zamyšlení. Peníze jsou asi vždy na prvním místě, ale jen do určité úrovně a vnímání. Tato úroveň je většinou dána profesí a kvalifikací. V současné době je pro zaměstnance prioritní řada dalších hodnot – stabilita firmy, pravidelný příjem, firemní kultura, vztahy mezi zaměstnanci, další perspektiva růstu odborného, ale i osobního, spravedlivý systém hodnocení a odměňování, kvalitní vedoucí, … a řada dalších hodnot, pro které naši zaměstnanci chodí rádi do práce.

Patří sem především i péče o zákazníka, který je zdrojem profitu firmy, tvůrcem profitu jsou však zaměstnanci naší firmy. Úspěšnost firmy potom dává zaměstnancům určitou společenskou prestiž, že u naší firmy mohou pracovat. Takto spokojení zaměstnanci nám dělají nejlepší image firmy, prezentují firmu a přivádějí nám další zaměstnance. To však samozřejmě řeší problém jen z části (i když dobře). V současné situaci na trhu práce je třeba velmi pečlivě budovat image firmy (Brand) a precizovat všechny aktivity personálního marketingu.

Personální marketing je velmi obsáhlou oblastí aktivit firmy. Jako hlavní priority v dnešní době, lze považovat vytváření společenské prestiže zaměstnavatele a potažmo prezentaci profesí, které pro úspěšné podnikání potřebuje. Ať už vůči uchazečům, studentům, rodičům – tak především obecně vůči veřejnosti. Ve velké většině se totiž jedná především o technické profese, jejich prestiž a zájem o studium na školách.

Velkou pozornost je však třeba věnovat také vlastním zaměstnancům – vybrat talenty, připravit kariérní plány, plánovat odborný i manažerský rozvoj, ale nezapomínat také na adaptační plány po nástupu nových zaměstnanců. To je také jednou ze současných základních priorit činnosti HR útvaru, abychom předešli fluktuaci a odchodu zaměstnanců, které již máme, do kterých jsme investovali a co nejdéle si je udrželi.

Samostatnou kapitolou je potom oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, kdy je systematicky rozvíjíme pro potřeby firmy, ale také jim dáváme pocit seberealizace a naplnění očekávání osobního růstu. Ale o tom jsem psal v minulém článku.

Uvítám Vaše názory, připomínky a osobní zkušenosti.